V dopoledních hodinách se organizace sbírky v Kauflandu chopili dobrovolníci z Azylového domu a odpoledne jí převzali pracovníci z Nízkoprahového denního centra a noclehárny. Neúnavní dobrovolníci nejen pomáhali s organizací a sběrem darovaných položek, ale svou přítomností a ochotou také významně přispěli k pozitivní atmosféře akce.

V Tesco se na akci podíleli dobrovolníci ze Střediska terénních služeb z Centra sociálních a zdravotních služeb, kteří elánem a pozitivním přístupem motivovali návštěvníky k štědrým darům. Jejich snaha nezůstala bez odezvy a obchod se brzy zaplnil darovanými potravinami.

Kampaň se kromě těchto míst uskutečnila také v dalších obchodech, kde se angažovali členové spolku Radost Příbramáčkům, kteří přebírali darované potraviny v Bille v OC Skalka, a dále pak v dalších obchodech dobrovolníci z Charity Příbram a ADRA Příbram.

Všichni dobrovolníci a lidé z Příbrami, kteří přispěli k tomuto úspěšnému dni, si zaslouží poděkování. Bez jejich štědrosti a času by toto nebylo možné realizovat. Je inspirující vidět, jak může společenství spojit své síly. Pro ty, kteří nemohli být součástí této jarní akce, máme dobrou zprávu: další plánovaná sbírka se uskuteční na podzim.