Sbor byl slavnostně otevřen 25. října 1936 za účasti mnoha významných osobností města a duchovních v čele s patriarchou Dr. G. A. Procházkou jen za pět a půl měsíce od položení základních kamenů (z březohorského dolu Vojtěch – 1000 m, které tento důl dosáhl jako 1. na světě, z Kozího Hrádku u Tábora a ze Stříbra). Byl postaven v moderním funkcionalistickém stylu podle plánu architekta Stanislava Vachaty a Františka Bílka. Jeho 30 m vysoká věž s rozhlednou zakončená dvouramenným křížem nabízí krásný pohled na město a široké okolí (brdské lesy ad.). Dosud je to jediná rozhledna ve městě Příbram, kterou navštěvují mnozí zvláště při každoročních Prokopských slavnostech, Noci kostelů i při dalších slavnostech a akcích naší náboženské obce.

V době stavby sboru, v červenci 1936 byly ulity tři zvony, T. G. Masaryk, Jan Hus a Karel Farský. Slavnost prvního zvonění byla pod záštitou Jednoty čsl. obce legionářské pro Březové Hory v den připomínající mobilizaci v r. 1914 koncipována jako tryzna na památku zemřelých v 1. sv. válce. Proto v mnohačetném průvodu nechyběli legionáři, kteří zvony i rozezvučili. Jako mnohým dalším našim sborům byly dva větší zvony zrekvírovány během 2. sv. války. Poslední nejmenší zvon čeká nyní oprava, podobně jako průběžně opravujeme celý sbor díky obětavosti členů naší náboženské obce, pražské diecéze a především díky grantům města Příbram, jemuž patří za jeho stálou podporu velké díky.

Vznik rekordní rukavice.
Český rekord z města rukavic v kompozici olejomaleb

Masaryk na reliéfu Radost z osvobození

Rovněž interiér sboru nese pečeť doby svého vzniku. Vstup vede mramorovým kolumbáriem, jež prosvětlují barevná okna s nápisy: "Pokoj Vám" a "Pravda vítězí". Autorem je akademický sochař, příbramský rodák Václav Šára. Jeho dílem jsou i sousoší s názvem Práce (horník a legionář), Láska (student a studentka z díla Jiráskova) a Svoboda (českoslovenští prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš). Jak říkával 50 let zde sloužící farář Fr. Božovský, tato sousoší a vitráže zde přežili jak 2. sv. válku, tak období komunistické a byť mu farníci říkali, aby je raději schoval, projevil odvahu, když tak neučinil. Masaryk je rovněž vyobrazen na reliéfu Radost z osvobození v r. 1918 od sochaře Václava Antoše, na protilehlém reliéfu je zobrazen Pláč po Bílé hoře s Janem Ámosem Komenským a exulanty. Níže je uveden Komenského citát: "Věřím Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých se k tobě navrátí". Nad reliéfy jsou sousoší od Václava Šáry vyjadřující přijímání podobojí podávané Jakoubkem ze Stříbra a na druhé straně současníkům prvním farářem Fr. Kalousem. Mezi oběma reliéfy a sousošími je umístěno kněžiště v jehož centru dominuje světelný dvouramenný kříž, symbolizující světlo Pravdy a Lásky Kristovy pro všechny přítomné. Rozsvěcíme ho na každé bohoslužby a slavnosti. Na bohoslužebném stole je umístěn svícen – k modlitbě sepnuté ruce nad horou Říp, jehož autorem je akademický sochař Jan Znoj.

Ve sboru se konají pravidelné nedělní bohoslužby a další bohoslužby ve svátky, křty, svatby a pohřby a další svátosti i slavnosti a akce náboženské akce. Mezi nimi nechybí koncerty – na půdě náboženské obce již 21 let působí pod vedením duchovní Hany Tonzarové Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který zde pravidelně vystupuje a v Příbrami také pořádá pod záštitou n.o. a díky finanční podpoře města Příbram již 18 let Festival pěveckých sborů Příbram. Natočil zde také již své 4. CD, které vyjde před letošními Vánocemi. Sbor vystoupí též při oslavě k 85. výročí. Koncertují zde i další, zvláště příbramské sbory a hudební tělesa. Těšíme se, že se náš sbor opět rozezní hlasy zpěváků snad při letošních Adventních a Vánočních koncertech. Pořádáme zde také výstavy a příležitostně též přednášky.

Interiér sboru Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách.Interiér sboru Sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami na Březových Horách.Zdroj: archiv organizátorů

Seniorky v době covidu pekly na farním úřadě cukroví do nemocnice

Na farním úřadě se jednou měsíčně schází děti pod vedením manželů Jindrových a sestry Ivy Šípové. Pod vedením farářky Jany Skořepové a sestry Ireny Muzikářové se zde schází také seniorky k workshopům – v době covidu kupříkladu pekly cukroví do nemocnice, pletou do kojeneckých ústavů, či vyrábějí jiné rukodělné výrobky. Primárně fara slouží k mnoha pastoračním rozhovorům, na nichž se vedle farářky Jany Skořepové podílí též kazatelka Štěpánka Sedlecká.

Kostel Mistra Jakoubka ze Stříbra CČSH v Příbrami na Březových Horách byl, je a dá -li Pán i nadále bude vždy otevřen všem, kteří do něho přiházeli a budou přicházet s dobrým úmyslem, aby tak odcházeli obdarováni vírou, nadějí a láskou těch, kteří stáli u jeho vzniku i těch, kteří se podílejí na jeho životě dnes.


Jana Skořepová a Hana Tonzarová