S čím jste přijeli do Sedlčan?

Jiří Boháček (JB): Přijeli jsme se podívat, jak to u vás funguje v rámci cest po klubech v celých Čechách i na Moravě a identifikovat klíčové problémy, které řešíte, abychom mohli připravit novou strategii rozvoje ragby u nás.

Jak můžete oddílům pomoc?

Daniel Beneš (DB): Návštěvy na místě jako pomoc klubům se nám osvědčily nejlépe. Můžeme sdílet know-how, propojí se tak metodika, kterou vytváříme na unii přímo k činnosti trenérů, s praxí na místě. Můžeme jim poskytnout tréninkové materiály a zkušenosti odjinud.

Máte tedy již nějaký recept, jak podpořit zejména mládežnické ragby?

DB: Mohu říct, že se již můžeme opřít o docela propracovanou metodiku a projekt Sportovních center mládeže, které fungují zejména u větších klubů, kde jsou schopni talentovaným členům nabídnout tréninky na vysoké úrovni. Dále fungují výběrové týmy U14 a U16, které nabízí možnost růstu k výkonnostnímu ragby i hráčům z menších klubů. Do čtrnácti let vychováváme hráče k všestranné sportovní zdatnosti. Pak se ti, kteří mají talent a zájem, mohou zlepšovat ve Sportovních centrech mládeže a získávat zkušenosti i na zahraničních turnajích. Komunikujeme s trenéry v jednotlivých klubech, kteří doporučují své nejlepší hráče a s těmi dále pracujeme. V České republice je zaregistrováno na pět set trenérů různých úrovní, pro které v unii připravujeme rozsáhlé trenérské metodické pomůcky, jež vycházejí z materiálů World rugby unie (orgán zastřešující všechny ragbyové svazy na světě) a umožňují stát se asistentem trenéra i rodičům dětí hrajících ragby, kteří do té doby o hře či pedagogice nevěděli vůbec nic, až po specializované postupy pro trenéry s profesionální licencí.

JB: Finančně talenty podporujeme i díky dotacím z Národní sportovní agentury. Jinak je ragby hodně podporováno od sponzorů a samotných členů.

Máte nějakou marketingovou strategii, jak ragby zpopularizovat široké veřejnosti?

JB: Letos na podzim se koná Mistrovství světa v ragby a kluby se zvýšený zájem veřejnosti snaží využít k náboru nových členů. Budou se pořádat otevřené tréninky a další akce prezentující ragby. Bylo by také dobré dostat více ragby do škol, jako je to běžné ve Francii nebo v Anglii. Tím by se přiblížilo všem a ukázalo se, že jde o pro děti velmi vhodný sport, který ze začátku rozvíjí všeobecnou pohybovou zdatnost.

DB: Jsme ve spojení s pracovníky televize, se kterými bychom se chtěli domluvit užší spolupráci. O přestávkách zápasů z Mistrovství světa budou odvysílány medailonky některých klubů z jejich činnosti nejen na reprezentační úrovni, ale i s mládeží. Je důležité ukázat, že ragby v dětských kategoriích je bezpečným sportem a vypadá úplně jinak, než to seniorské, Zároveň bude veřejnost obeznámena i s dalšími aspekty hraní ragby, což je zejména tříbení charakteru hráčů. Hodnotami ragby jsou čestnost, nadšení, respekt, disciplína a soudržnost.

JB: ještě bych doplnil, že v poslední době se silně dbá na bezpečnost hráčů, zejména dětí. Kvůli tomu World rugby neustále upravuje pravidla tak, aby byla hra bezpečnější.

Chtěli byste něco vzkázat sedlčanským ragbistům, ostatním sportovcům a všem čtenářům?

JB: Hlavně bychom rádi poděkovali všem, kteří se v Sedlčanech starají o rozvoj ragby a věnují mu svůj čas. Mají můj hluboký obdiv za to, co ve svém volném čase dělají pro sport, který v této oblasti nemá silné kořeny. Všem sportovcům dále přeji, aby jim sport dělal radost a vydrželi u něj.

DB: Chtěl bych poděkovat všem, kteří se sportu věnují a rozvíjejí jej. Jen tak dál!