Přívlastek Trhové získaly Dušníky za vlády Jana Lucemburského na základě povolení k vykládání zboží k prodeji, kdykoli se tudy, po Litavské stezce, ubírali kupci se zbožím do tržních míst. Tuto výsadu dal Dušnickým zemský písař Štěpán z Tetína v roce 1321. Letos oslavil TJ Sokol Trhové Dušníky 100 let působení v obci.

Dobrovolní hasiči za účasti dalších sborů připravili slavnostní průvod s položením věnce u pomníku obětí světových válek. Po projevu starosty obce Milana Smíška následovalo slavnostní předávání stuh na prapory sborům dobrovolných hasičů. Místní Sbor dobrovolných hasičů obce letos také slavil - 130 let od svého založení. Na odpoledne si dušničtí občané pro své sousedy, přátele a návštěvníky akce připravili hudební, taneční a další vystoupení. Zazpíval Dušnický sboreček, zatancoval dětský soubor, ženy z tanečního souboru Litavka předvedly v krojích několik tanců.

Pro děti bylo nachystáno divadelní představení souboru Zálezlíci a diváci mohli také vidět ukázku sportu Juda. V závěru této části vystoupil pěvecký sbor Dušnická sedma, se kterým si s radostí zpívali i všichni přítomní návštěvníci akce. V průběhu dne se uskutečnil zásah hasičů s historickou stříkačkou. V průběhu sobotního svátečního dne bylo možno navštívit i tvořivé dílničky pro děti, výstavu kronik obce a místního hasičského sboru, prohlédnout informační panely historie obce, shlédnout fotografie a video ze života Trhových Dušník. Návštěvníci si také mohli odnést publikaci k výročí, reklamní předměty a dokonce zakoupit i pivo Dušnický ležák (kdo nestihl, je stále možnost na obecním úřadě). Zároveň bylo na návsi několik prodejních stánku a atrakcí pro děti. Dospělí mohli ochutnat nabídku rozmanitých vín. Od večerních hodin zvala k tanci a poslechu hudební skupina Pepeto.

Nikomu příliš nevadil ani déšť. Potkávali se tu příbuzní, rodáci, obyvatelé, návštěvy z blízka, širokého okolí i dalekých měst. A v mnohdy bláznivě šíleném světě se lidé zastavili, zavzpomínali, mluvili společně na rozličná témata. V podbrdské obci s více jak 450 obyvateli postupně zvládají opravy i modernizaci. Krásně rozkvetlá náves, pravidelná úprava nejen pro chvíle slavnostní. Pracuje se na správě dětského hřiště a inženýrských sítí. V tomto roce byl například dokončen chodník a osvětlení k autobusové zastávce u okresní silnice. Ač můžeme tvrdit, že všude žijí lidé různí, tak tady ukázali, že i spojení “rozrůzněných” vyústí v krásné oslavy, při kterých se lidé umí bavit, smát a obejmout. V Trhových Dušníkách mohou být pyšní na místo, ve kterém žijí. Na obec, která tu začala být před 700 lety a věříme, že to klidně další stovku let ještě dá.

Autor: Petr Molka