Při slavnostních bohoslužbách s částmi z Tuháčkova misálu, které vedly farářky Jana Skořepová, Hana Tonzarová (dcera a vnučka faráře jubilanta Fr. Božovského) a kazatelka Štěpánka Sedlecká, byl Komenský připomenut nejen v kázání, ale i písněmi při bohoslužbách, které byly vybrány z Komenského Amsterodamského kancionálu, popř. z dalších kancionálů - zpěvníků s jeho textem.

Následující slavnostní setkání bylo rovněž provázeno těmito písněmi v podání Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, pod vedením Hany Tonzarové, která citovala během setkání též z Komenského díla i z kázání svého dědečka, faráře Božovského. Komenského v kostce jeho života a díla představila přítomným Štěpánka Sedlecká.

O obou jubilantech i v souvislosti s reliéfem od sochaře a malíře Václava Antoše, Pláč po Bílé hoře s Janem Ámosem Komenským a exulanty a Radost z osvobození roku 1918 s Tomášem Garrigue Masarykem s textem proroctví Komenského: Věřím Bohu, že po přejití vichřic hněvu, vláda věcí tvých opět se k tobě navrátí, ó lide český, který byl v kostele v průčelí kněžiště umístěn při jeho vzniku (vr. 1936) a přežil tam nejen 2. světovou válku, ale i období komunistické, se zmínil i další z vnuků faráře Božovského, Martin Jindra, archivář Ústřední rady Církve čs. husité. V závěru vystoupila s osobními vzpomínkami na svého otce nejstarší dcera faráře Božovského, místní farářka zdejší husitské farnosti, Jana Skořepová.

Účastníci dostali na cestu kartičky s několika citáty a základními informace o J. A. Komenském a rovněž časopis Český zápas, věnovaný právě výročí učitele národů a byli pozvání na duchovně - kulturní setkání a konferenci k jeho 430. výročí pod názvem "Komenský - posel porozumění", která se uskuteční ve čtvrtek 31. března od 10 do 17 hodin v Husově sboru Církve čs. husitské v Praze - Dejvicích.

Hana Tonzarová