Děti si společně se svými učitelkami připravily řadu dotazů o tom, jak funguje úřad či jak se připravují různé akce. S radostí orazítkovaly téměř všechny papíry na starostenském stole a poté se vydaly na služebnu Městské policie Příbram.

Děkujeme za návštěvu.

Město Příbram