Od 15 hodin zde začne čtení pašijí, které bude od 15.30 završeno koncertem. V sólových partech se představí: soprán - Lucie Fousková, Michaela Linková, Hana Tonzarová, alt - Dagmar Drechslerová, Eliška Neužilová a Zuzana Horská, umělecká vedoucí Krásek.

Na Velikonoční neděli vystoupí Krásky s programem Pergolesiho Stabat mater za varhanního doprovodu Vladimíry Štěpánové v kostele Jana Křtitele a Panny Marie karmelské na Makové hoře u Smolotel. Rovněž i zde se představí výše uvedené sólistky. Sólově zazní též výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka v podání mezzosopranistky Dagmar Drechslerové. Koncert začne rovněž v 15.30 hodin.

Vstupné je v případě obou koncertů dobrovolné, výtěžek bude věnován pomoci pro Ukrajinu.

Hana Tonzarová