Je to jedna z nejpočetnějších organizací v našem městě. Čítá zhruba ke dvě stě členů. Schůze se zúčastnilo osmdesát jedna členů. Těchto lidí si sám opravdu moc vážím, neboť se sám starám o mentálně postiženého bratra.

Organizace čerpala v uplynulém období i příspěvek od města, a ten byl s podporou od našeho města samozřejmě přislíben i na dále. Podpora našich spolků a organizací je pro naše město velice důležitá. Všem zúčastněným ženám byla předána květina u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen.

Po oficiálním bohatém programu pokračovala schůze zábavou, při níž již tradičně hráli členům svazu a pozvaným hostům k poslechu a tanci pánové František Zlatohlávek a Jiří Zrno.