"Trochu jsem hledal, ale nakonec jsem na vrcholu kopce, kde je vyznačen i triangulační bod, nalezl příkopy a zbytky opevnění. Nedaleko je vyhlídka s lavičkami, odkud je vidět skutečně dodaleka. Při sestupu jsem v lesíku na Libíní objevil pomník prezidenta T.G. Masaryka, což pro mě bylo překvapení. Cestou jsem nasbíral hrst lesních jahod pro osvěžení. Oběd jsem uvařil v příjemném přístřešku vedle Husovy lípy v Úklidě. Pak mě čekala cesta přes Kamenici do Veletína, kde jsem konečně v Hospůdce za pecí svlažil hrdlo. Výšlap se vydařil, krásná příroda, sposta památek a k tomu modrojasný den, co si přát víc."

Hradiště Pačíska
Pozůstatky opevnění neznámého stáří na vrcholu kopce Pačíska (Pačická hora) ve výšce 504 m nedaleko Sedlčan. Plocha ve tvaru nepravidelného lichoběžníku je na severní, západní a jižní straně obehnána nízkým valem, doplněným hlubokým příkopem. Na jednom místě lze najít čtvercovou jámu, snad vyzděnou nenápadnými fragmenty zdiva. Opevnění na východní straně chybí, lze předpokládat, že nebylo nikdy dokončeno. Lokalita nebyla dosud zkoumána, bývá kladena do halštatsko-laténského období nebo raného či vrcholného středověku. Podle velikosti a charakteru opevnění se asi nejedná o hradiště, spíše o staveniště velké tvrze či malého hradu.

Autor: Miroslav Fiala