V letošním roce dojde k obměně, kdy Marie s Ježíškem a Josefem nebudou koledníky očekávat na pódiu, ale v betlému u příbramského vánočního stromu, kde nahradí vyřezávané figury. Ježíškovi přivezou Tři králové tradiční dary, tedy zlato, kadidlo a myrhu. Po předání darů pro Ježíška pronesou krátké poselství a poté se vydají mezi lid a obdarují také nejmenší návštěvníky. Velkou radost dětem zcela jistě udělá přítomnost zmiňovaných velbloudů – Fatimy, Abdula a Aiši, kteří na náměstí po dobu akce setrvají. K potěšení přispěje vystoupení dětského pěveckého sboru Jiráskáček.


Na svátek Tří králů bude v režii Charity Příbram zahájena Tříkrálová sbírka. Výtěžek ze sbírky bude v letošním roce určen na obnovu vybavení Denního stacionáře. Přispět do sbírky je možné hned několika způsoby – koledníkům přímo v ulicích, do kasiček Charity Příbram, které budou umístěny tentokrát v Denním stacionáři na náměstí T. G. Masaryka a na Svaté Hoře. Přispět do sbírky je také možné online.

Co znamenají iniciály psané na dveře?
Nápis K+M+B+2023 si mnozí mylně vykládají jako zkratku jmen králů. Ve skutečnosti jsou tato tři písmena odvozena od věty Christus Mansionem Benedicat, což v překladu znamená „Kriste, požehnej toto obydlí.“ Plusy jsou třemi křížky, které symbolizují Nejsvětější Trojici. Ke svátku Tří králů se váže také řada pranostik, zde alespoň pár z nich:
- Na Tři krále o hodinu dále.
- Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
- Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
- Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
- Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.

Autor: Eva Švehlová