Za poskytnuté fotografie děkujeme Jiřímu Firýtovi.