Zapojili jsme se do spolupráce s ČOS. Zvláštní pozornost jsme věnovali snaze ornitologů o záchranu sýčků v České republice, ti takřka vymizeli. Využíváme polohu školy v krásném venkovském prostředí. Cílem je sledování a poznávání ptactva v Počepicích a okolí během střídajících se ročních období.

Dále výroba budek i jejich čištění, přikrmování ptáků v zimě a další podobné aktivity. Děti poznávaly a naučily se určovat aktuálně se vyskytující ptačí druhy a monitorovaly jejich životní zvyklosti. Chceme dětem ukázat, že opeřenci jsou důležitou součástí životního prostředí a uvědomit si důležitost ochrany a zachování zdrojů do budoucna. Součástí projektu byly kromě vycházek i různé tvořivé činnosti.

Vyrobili jsme několik krmítek a ptačích pochoutek, abychom mohli ptáčky pozorovat z bezprostřední blízkosti. Vždy v lednu jsme se účastnili Ptačí hodinky – sčítání ptáků na krmítku. Tuto akci každoročně pořádá již zmíněná Česká ornitologická společnost. Děti vyrobily hned v prvním roce realizovaného projektu několik budek ve třech rozměrech a rozmístily je v okolí školy.

Dvě budky jsme vyrobili se společností Ornita. Před jarem jsme budky vždy vyčistili. Děti tak měly možnost zblízka vidět, z jakého materiálu si drobní pěvci v budce budují hnízdo. Dále bylo možné spatřit také parazity, kteří v ptačích hnízdech cizopasí.

Dětem se nemuselo pak zdlouhavě vysvětlovat, že je vyčištění budky potřebné. Většina budek je v tomto období úspěšně obsazena a slouží svému účelu, z čehož mají děti velkou radost. Sledujeme život ptáčků nejen v přírodě, ale i online – například makovské krmítko nebo snůšku a mláďata čápů od jarního obsazení hnízd.

Již třetím rokem sledujeme čapí hnízdo v německém Lindheimu, jelikož tam čápi díky jižnějšímu klimatu zasedají na hnízdo dříve a máme tak možnost celý proces od obsazení hnízda až do líhnutí a vyspívání mláďat sledovat delší dobu.

Děti se také naučily v přírodě poznat ptačí hlasy díky aplikaci BirdNet na mobilním telefonu. Na vycházky s námi někdy chodili amatérští ornitologové a předali žákům spoustu zajímavých informací a také materiálů do výuky. Pak nebylo pro děti těžké řešit ptačí kvízy online na webu ČSO. Projekt má smysl, je pro děti zajímavý, užitečný a budeme v něm pokračovat