"Před výlovem bylo nutné připravit potřebné zařízení a nářadí - navážely se kádě, sítě, vaničky, kesery a další nezbytné věci. Sobotní ráno nás přivítalo krásným slunečním počasím. Mimo lovící čety se na výlov sešlo i několik dobrovolníků z řad členů MO Bohutín i místních občanů obce Drahlín. 

Hned po prvním zatažení uvízlo v síti nejen několik nádherných generačních kaprů ,ale i " Král rybníka"- více než 150 cm dlouhý sumec, ke kterému později přibyl i jeho "mladší brácha", který přesáhl hranici 100 cm. Dále bylo odloveno několik krásných generačních candátů a štik, které byly spolu s generačními kapry s maximální opatrností převezeny na obecní nádrž. Nutno podotknout, že po opětovném napuštění rybníka budou (vyjma sumců) všechny generační ryby převezeny zpět.

Rybářský kroužek Bohutín.
Nový rybářský kroužek v Bohutíně má svého maskota. Jmenuje se Kuňka

Znepokojující je ovšem skutečnost, že bylo sloveno a následně při dobírce v lovišti dovybráno značné množství sumečka amerického, který je v každém revíru nevítaným návštěvníkem. Všechny odlovené kusy sumečka jsou z revíru odstraněny. Ostatní slovená rybí obsádka putovala na obecní rybník v "malém Drahlíně".

Jsme velice potěšeni tím, že nám přišli na pomoc i nejmladší rybáři i rybářky z našich dětských rybářských kroužků, kteří neúnavně a s nadšením pomáhali přenášet vaničky a následně "brakovat" ryby, v lovišti dovybírali "zapomenuté" sumečky. Největší zásluhu ovšem mají na záchraně mnoha škeblí, které se nestihli přesunout blíže k vodě - za což jim právem patří velké poděkování.

MO Bohutín děkuje všem zúčastněným za hladký průběh a příjemnou atmosféru při výlovu. Zvláštní poděkování patří Bořkům a Věře Mauleovým, v neposlední řadě i starostovi obce Drahlín Zdeňku Černohorskému za obstarání občerstvení a celkového zázemí v průběhu celé akce."

Autor: Lumír Mazánek st., vedoucí rybářského kroužku Bohutín