"Byla to velká událost! V té době byly ve Středočeském kraji pouze dvě takto zaměřené školy – v Praze a v Poděbradech. Příbramská veřejnost tuto nabídku ocenila. K zápisu přišlo se svými rodiči 40 dětí a po talentových zkouškách bylo vybráno 25 dětí, na které čekalo příštích devět let radostné objevování tajuplných krás „paní Hudby“. Výuka zahrnovala pěveckou, rytmickou a taneční výchovu, hru na zobcovou flétnu a Orffovy nástroje.

Třída vytvořila vlastní pěvecký sbor - Koťata - a hned v prosinci 1990 se děti společně s pěveckým sborem Radovánek, který na škole již působil, představily na svém prvním koncertě v příbramském Zámečku. Úspěch byl obrovský! A tak na sebe nenechal dlouho čekat další koncert, tentokrát jarní.

A už vznikla tradice! V září dalšího roku přišli do hudební třídy noví prvňáčkové a do dnešních dnů je o hudební třídy stále velký zájem.

Postupně se hudební nabídka ještě rozšířila o hodiny muzikoterapie a možnost hrát na různé nástroje ve školním orchestru. Děti se účastní Mezinárodních přehlídek pěveckých sborů, vystupují pravidelně dvakrát do roka na svých koncertech v příbramském Divadle A. Dvořáka, jezdí na výchovné koncerty do pražského Rudolfina a účastní se různých kulturně společenských akcí.

Pro děti je práce v hudebních třídách velkým obohacením. Na společná vystoupení dlouho a s radostí vzpomínají! Někteří žáci se dokonce rozhodli hudbě věnovat profesionálně.

Jsem ráda, že současná ředitelka Markéta Špaková podporuje činnost hudebních tříd. Myslím, že v dnešním přetechnizovaném světě je potřeba dětem nabízet estetické předměty a těší mě, že se mohu na rozvoji našich dětí v této oblasti podílet. Výroční koncert k 30. výročí založení hudebních tříd se bude konat 15. prosince v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Doufáme, že situace v té době bude již příznivá, a těšíme se na všechny účinkující i diváky!"

Autor: Eva Káčerková