Originální fotografie Františka Drtikola byly v galerii k vidění v rámci krátkodobé výstavy pouze jednou v roce 2004 a v roce 2013 zde byly vystaveny nově vytvořené grafiky z autorových matric.

Jak kvalitní, ale přesto už letitou expozici k jejímu výročí revitalizovat, klasické dílo znovu zpřístupnit a zprostředkovat divákům nejen novodobé kopie ale i cenné originály?

Prvním řešením je vznik nového výstavního formátu přímo v expozici Františka Drtikola. Dvakrát až třikrát ročně vystavíme několik zapůjčených Drtikolových originálních fotografií společně s dílem vybraného současného umělce, který řeší obdobná témata jako František Drtikol. Diváci budou moci ocenit autorovy originály a současně zjišťovat, že stejné umělecké otázky, jako si kladl František Drtikol si pokládají i současní autoři, byť na ně odpovídají odlišným výtvarným jazykem. 

První výstava bude sestavena ze zapůjčených originálů Františka Drtikola ze soukromých sbírek (PPF a další) a živý dialog pomocí fotografie povede s příbramským rodákem Ivan Pinkava. Drtikol byl ve své době uznávaný, přesto kontroverzní autor. Pro Ivana Pinkavu platí to samé. 

Společně sdílejí zájem o extázi, oba odkazují ke křesťanské symbolice, aniž by opomenuli erotický aspekt lidského těla. Ivan Pinkava patří mezi nejvýznamnější české současné fotografy, s výraznou kariérou v zahraničních významných sbírkách a galeriích. V Čechách patří k nemnoha fotografům, kteří dostali na individuální výstavu k dispozici prostory pražského Rudolfina. 

Vernisáž výstavy 15. října 2020 od 17 hodin, výstava potrvá do 7. února 2021.

Autor: Jan Freiberg, ředitel Galerie Františka Drtikola Příbram