Můžeme vidět, jak vypadala například Kaple Božího těla na Dobytčím trhu (Karlovo náměstí), která byla zbořena na konci 18. století, nebo zbraslavský chrám Nanebevzetí Panny Marie, který patřil v gotickém období k největším v Čechách a byl zničen za husitských bouří. Prohlédnete si také, jak by vypadal kostel Panny Marie Sněžné v Praze, kdyby byl dostavěn.

Součástí expozice jsou také výstavní panely, na nichž jsou uvedeny doplňující informace a současná podoba některých lokalit a staveb.

V galerii Gaudii gratia v přízemí pavilonu C nemocnice v Příbrami se koná výstava Stromy.
Stromy Petry Palusové jsou k vidění v galerii Oblastní nemocnice v Příbrami

"Přijďte se přesvědčit nejen o krásách české gotiky, ale též o šikovnosti mladé nastupující generace našich architektů," zve na výstavu David Hroch, ředitel Městského muzea Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany