Primář František Kadeřábek se narodil 26. prosince 1910 v Semovicích v okrese Benešov u Prahy. Promoval na Karlově univerzitě 27. listopadu1936. V roce 1945 získal titul odborného lékaře. Od 1. prosince 1936 do 30. března 1937 pracoval jako sekundář v čáslavské nemocnici. Během vojenské služby pracoval jako sekundář interního oddělení posádkové nemocnice v Praze.

Od 1. dubna 1939 do 21. prosince 1945 byl sekundářem strakonické nemocnice a od 1. ledna do 31. března 1946 pracoval na plicním oddělení v nemocnici v Praze – Motole. Konečně pak 1. dubna 1946 nastoupil do příbramské nemocnice na pozici primáře interního oddělení. Protože se osvědčil, získal po roce definitivu. Na interním oddělení v této pozici setrval až do odchodu do důchodu, tj.do roku 1985, kdy na jeho místo nastoupil jeho nástupce primář Zdeněk Brandtl. 4. prosince 1989 primář Kadeřábek v Příbrami zemřel.

V době svého působení vedl interní oddělení na tehdejší dobu vskutku vizionářsky – vedl své sekundáře ke specializaci v dalších oborech, jako jsou kardiologie, nefrologie, revmatologie, endokrinologie, gastroenterologie, diabetologie a další. Co bylo však v této době naprosto převratné, to je v roce 1977 vybudování první koronární jednotky v nemocnici okresního formátu, tehdy ve spolupráci s II. interní klinikou VFN.

Nová koronární jednotka byla přebudována z prostor standardní lůžkové jednotky. Byla vybavena na tehdejší dobu moderní monitorovací technikou. Na tuto jednotku byli přijímáni především pacienti s kardiovaskulárními chorobami. Díky své osobní statečnosti i přes nepříznivý postoj stranického aparátu prosadil přijetí vysoce erudované lékařky Dr. Holečkové, která do té doby působila v nemocnici v Českých Budějovicích. Ta se pak stala vedoucí lékařkou této jednotky.

Primář Kadeřábek byl mezi pacienty a kolektivem velmi oblíben. Až do poslední chvíle se zajímal o dění na interním oddělení i o dění v medicíně vůbec. To vše, i díky podpoře žijící dcery pana primáře, vedlo k založení tradice Kadeřábkových dnů, coby vzdání pocty tomuto významnému lékaři a člověku. Proběhlo celkem devět ročníků. Program těchto přednáškových dnů byl věnován nejrůznějším tématům, přednášeli zde odborníci z předních klinických pracovišť - lékaři a sestry příbramské nemocnice.

Velmi významnou součástí těchto dnů bylo slavnostní udělování pamětní medaile Františka Kadeřábka, kterou byly každoročně oceňovány významné osobnosti příbramského zdravotnictví, a to jak žijící, tak i in memoriam. A to nejenom lékaři, ale také sestry. Bohužel díky vynuceným změnám za strany managementu tradice Kadeřábkových dnů v roce 2018 skončila a jubilejní 10. ročník se v roce 2019 již neuskutečnil.

Na závěr bych se rád podělil o moji osobní vzpomínku. Měl jsem to štěstí, že jako medik jsem byl panu primáři představen na odborné akci, která se konala v Karolinu. Nastoupil jsem jako absolvent v roce 1985, tedy v roce odchodu pana primáře do důchodu. Ale setkával jsem se s ním při různých odborných akcích, a nakonec i jako s pacientem. Tehdy jsem zaznamenal všudypřítomný odkaz jeho působení, personál na něj stále vzpomínal jako na vysoce erudovaného, přísného primáře, ale přitom laskavého člověka.

Čest jeho památce!

Martin Polák, primář interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, bývalý vedoucí lékař JIP interních oborů Oblastní nemocnice v Příbrami