Příčina je většinou v útlém dětství. Rodiče si s malými dětmi málo povídají, málo jim předčítají a dokonce se uchylují k takovým pohodlným řešením jakým je posazení dítěte před obrazovku. Nic proti kresleným pohádkám, pokud jsou dítěti předkládány adekvátně věku a nestráví u nich půl dne, ale kam se asi posune jejich řečová a rozumová výbava?

Škola se pak někdy více někdy méně úspěšně pokouší tento deficit dohnat. Daří se jí to? Asi jak kde.  Nejdůležitější ze všeho je děti knihou zaujmout a dovedně je motiZávovat.  Hodně tedy záleží na samotných učitelích. Musím uznat, že pedagogům z 1. stupně ZŠ na Březových Horách se to daří.

Jsem autorkou dětské knížky Skřítek Ostružinka. Kniha vyšla v květnu loňského roku a její kmotrou se stala herečka Naďa Konvalinková. S ilustrátorkou Janou Smetanovou jsme ji poslaly do světa s přesvědčením, že udělá radost dětem i dospělým. A musím říci, že se nám to daří. Je určena pro předčítání dětem předškolního věku i malým čtenářům.  Představujeme ji v mateřských i základních školách a máme tak zpětnou vazbu přímo od dětí.

Ve středu 10. dubna jsem byla pozvána na ZŠ Březové Hory v Příbrami. Bylo pro mě velkým překvapením, že knížkou žije v hodinách češtiny téměř celý první stupeň. Prvňáčci mě přivítali zhudebněním úvodní básničky a druháčci zarecitovali svoji vlastní.   Knihu jsem téměř nemusela představovat, znala ji většina dětí a tak se moje návštěva nesla   v duchu povídání si o tom, co se jim v knížce nejvíce líbilo, co je zaujalo.

Děti krásně reagovaly, měly mnoho dotazů k práci spisovatelky i ilustrátorky, líbily se jim obrázky. Řada dětí si navíc pořídila knížku pro sebe domů a odnášela si ode mě osobní věnování. Já jsem si na oplátku odvážela nejen spoustu obrázků a jiných výtvarných prací, které vystavíme v rámci letní červencové výstavy Skřítka Ostružinky na zámku ve Křtinách, ale i radost z vlastní práce, která má smysl.

Děkuji tímto všem pedagogům, zejména paní učitelce Šárce Petráskové za to, jak s dětmi s knížkou pracují a jak je motivují nejen ke čtení, ale i k přemýšlení. Když dětem ukážeme cestu, oni po ní umí jít. Dá to samozřejmě mnoho práce, ale výsledky za to stojí. Z dětí, které čtou, vyrostou moudří dospělí a o to by nám všem mělo jít především.