Během několikahodinové prohlídky se v rámci odborného výkladu se zájmem seznámili s historií vzniku této firmy. Muzeum je moderně koncipovanou výkladní skříní značky, která zve návštěvníky k pestré, poutavé, interaktivní a multimediální procházce historií firmy.

V depozitáři shlédli sbírku prototypů a sportovních vozů značky Škoda. Velmi zajímavou zkušeností byla exkurze do výrobního závodu. Prohlédli si provoz výrobní linky, kterou každou minutu opustí dokončené vozidlo. Další částí výrobního závodu byla zajímavě komentová a moderními technologiemi vybavená svařovna.

Veselá Rodina uspořádala v Dobříši tradiční Veselý karneval.
Podívejte se: Veselý karneval v Dobříši se stal bezvadnou akcí pro celou rodinu

Odborný výklad každé skupin provedl zkušený průvodce prostřednictvím zapůjčených sluchátek přímo ve výrobních halách a dalších prostorách podniku. Žáci byli vybaveni také ochrannými brýlemi a výstražnými vestami.

Exkurze přibližuje žákům trh práce, umožňuje se orientovat při následném výběru vhodné střední školy a jejich budoucí profese.