Na počátku bylo přání sedmi děvčat zúčastnit se dalšího setkání v Německu a skončilo to úspěšným mezinárodním setkáním v bavorském Spitzingu.

V závěru letních prázdnin vyrazila sedmičlenná skupina žákyň ZŠ Březnice se svým doprovodem do bavorských Alp, aby zde strávili týden s německými a italskými kamarády v týmovém duchu. Jednalo se o zážitkový týden s mottem „Žijeme a prožíváme společně“, který vznikl ve spolupráci tří organizací – ZŠ Březnice, THW Jugend Bayern z Německa a Bílý kříž z jižního Tyrolska.

Skupinu mladých lidí na cestě týdnem doprovodil zážitkový pedagog, jazyková animátorka Tandemu a zkušení pracovníci s mládeží ze všech zapojených zemí. Prvním aspektem setkání bylo důkladné seznámení účastníků mezi sebou. K tomu posloužily různorodé seznamovací aktivity a jazykově animační hry. Účastníci měli také co dočinění s různorodostí, nad níž se zamýšleli v rámci diverzitních aktivit.

Důležitým milníkem setkání bylo vytvoření společného hodnotového systému. Skupina mladých lidí se shodla na hodnotách jako respekt, zdraví, optimismus, důvěra, tradice, přátelství, motivace, pomoc a dochvilnost. Heslem týdne bylo: „Každá národnost je vítána!“

Celý týden se nesl v duchu zážitků a týmové spolupráce. Každý den přinesl úkoly, v nichž bylo třeba překonávat překážky a sebe sama za týmové podpory. České účastnice se shodly, že nejkrásnějším zážitkem byl rozhodně východ slunce na kopci Roßkopf, kam se skupina vydala v brzkých ranních hodinách, aby si mohla vychutnat tento jedinečný okamžik. Cesta to byla náročná, ale odměnou byli nádherný výhled na bavorské Alpy a závěrečný sjezd dolů na tříkolkách.

Součástí programu byla také stavba voru. Účastníci se při té příležitosti naučili pár typů uzlů a práce mohla začít. Když byl vor hotový, bylo třeba vytvořit vlajku a vor jí označit. A protože se zadařilo a vor byl plavbyschopný, užila si skupina plavbu na jezeře Spitzingsee. Předposlední den setkání účastníci navštívili i nedaleký Mnichov, kde ve skupinách plnili různorodé úkoly.

Týden utekl jako voda a na závěr došlo na natáčení a prezentace týdne, které byly vrcholem týdenní spolupráce a vzájemné pomoci. Všichni účastníci se shodli na tom, že setkání se velmi vydařilo a splnilo tak jejich očekávání. Poté došlo na loučení a všichni se mohli rozjet do svých domovů plni nových dojmů a s vírou v další setkání za rok. Doufáme tedy, že účastníky nezklameme a že se nám podaří příští rok zrealizovat podobný projekt v Česku.

Poděkování za realizaci projektu patří řediteli ZŠ Miroslavu Bělkovi, bez jehož podpory by nebylo setkání vůbec možné, dále německým partnerům, kteří pečlivě připravili program a organizačně zabezpečili celé setkání. Projekt se uskutečnil s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Tandemu Regensburg, ZŠ Březnice a THW Jugend Bayern.

Iva Břendová, ZŠ Březnice