Jak už bylo v úvodu řečeno, Eva jako samoživitelka potřebovala chodit do zaměstnání. Chlapci tak zůstávali v době distanční výuky doma sami, a tím začali problémy s plněním školních povinností. Chlapci se také často mezi sebou hádali. Eva byla bezradná, protože opustit zaměstnání by znamenalo pro rodinu velký existenční problém. Zároveň věděla, že děti potřebují dohled.

Profesionál vše zachránil

Eva se v této situaci obrátila na Respondeo. Sociální pracovnice Respondea se souhlasem matky zkontaktovala školy, zjistila, co je největší problém a navrhla postup, jakým způsobem bude se školou spolupracovat matka. Dále zajistila možnost doučování dětí. Následně oběma chlapcům sociální pracovnice pomohla s přípravou na online výuku a zároveň společně udělali nástěnku, kde bylo vše jasně a přehledně uvedeno – rozvrh přednášek, úkoly, předměty, kde je třeba být více aktivní a doučit se látku.

Těmito změnami došlo k velkému zlepšení nejen v pravidelné účasti obou dětí na výuce, ale i ve školních výsledcích a v komunikaci matky se školou. Terapeutka Respondea pak pomohla zlepšit vztah mezi chlapci.

Projekt Pomoc rodinám v okrese Nymburk stojí na úzké spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí v Nymburce a Poděbradech a dalšími organizacemi, které v regionu Nymburska a Poděbradska působí a věnují se ohroženým rodinám a dětem. Nedílnou součástí projektu je pravidelná interdisciplinární spolupráce (pravidelná setkání) mezi jednotlivými subjekty, která vede k zefektivnění práce s rodinou a zapojení místní komunity. Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Naďa Hanuš Vávrová