„Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem z důvodů zvýšení dopravní zátěže, zvýšení emisního a imisního zatížení a rizika kontaminace spodních a povrchových vod," uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Marek Semerád (ČSSD).

Ilustrační fotoPříslušným úřadem k vedení procesu EIA uvedeného záměru je ministerstvo životního prostředí. Středočeský kraj je jedním z dotčených samosprávných celků, který se k němu vyjadřuje. Po posouzení stanovisek a připomínek všech dotčených orgánů a veřejnosti v procesu EIA vydá pak ministerstvo k záměru „Těžba a úprava kameniva z odvalu šachty č. 15" závazné stanovisko.

Záměr počítá s využitím hlušiny po hornické uranové činnosti v areálu této šachty, která je uložena bezprostředně na odvalu, pro výrobu tříděného kameniva. Halda se nachází severozápadně až jihozápadně od areálu dolu, západně od silnice č. 66 mezi Příbramí a Milínem. Odval, stejně jako areál jámy, byl vybudován na volné ploše jižně od obce Brod.

Proti plánované těžbě se důrazně ohradili občané Brodu i nedalekých Žežic. Shodně se domnívají, že by výrazně ohrozila životní prostředí, způsobila by kontaminaci povrchových a spodních vod, způsobila vysokou hlučnost kvůli nákladní dopravě, velkou prašnost a také ohrozila jejich zdraví.

Příbramské uranové ložisko bylo otevřeno jako první po druhé světové válce. Těžilo se tu v letech 1948 až 1991 a místo patřilo mezi nejvýznamnější hydrotermální ložiska Evropy i světa. Vyhloubilo se tu 23 km jam a 2 188 km chodeb a překopů. Za celé období se z příbramského ložiska vytěžilo celkem 48,8 kilotun uranu, 6,2 kilotun olova, 2,4 kilotun zinku a 28,9 tun stříbra. K tomu účelu bylo opracováno 19,6 milionu metrů čtverečních žilné plochy a vytěženo 6 milionů metrů krychlových takzvaných aktivních základek. Zdroj: Středočeský kraj