VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Diskuse: Odpůrci amerických základen připravují velkou konferenci

Odpůrci amerických základen připravují velkou konferenci

PŘÍBRAMSKO - Liga starostů bojujících proti umístění radaru v České republice společně s dalšími iniciativami plánuje velkou konferenci, na kterou by mělo údajně přijet až 200 zahraničních hostů.


Diskutovat mohou pouze přihlášení uživatelé

Přihlásit se

DISKUSE OBSAHUJE 2 PŘÍSPĚVKŮ

Jsem jednoznačn proti výstavbě a
Nezaregistrový uživatel 16.9.2007 reagovat
Jsem jednoznačně prosti výstavbě amerického radaru! Vážený čtenáři této stránky. Je mi velkou ctí, že mohu vyjádřit svůj názor na stránkách Ligy starostů proti radaru.Chci mé názory uvádět jako besedu s Vámi o problematice radaru, který hodlají Američané vystavět v našich Brdech.Nechci uvádět vědecké články, i když někdy bude potřebné probesedovat drobné teoretické otázky. Já:Pustím se rovnou do besedy. Budeme hovořit o radaru. Je to užitečné zařízení, které je možné různým způsobem zneužít. Vy: V čem je užitečné a v čem se dá zneužít.? Já: Bez radaru se nedá sledovat a řídit letecký provoz nad určitým územím. Radarem se dá zjišťovat i pohyb příkladně vlaků, automobilů,pohyb osob a také pohyby mraků a zda z nich prší nebo ne. Jakmile tyto pohyby ustanou, radar nic nevidí. Je tedy užitečný k zjišťování pohyblivých předmětů- letadel, lodí a podobně. Vy:To by bylo pochopitelné a jak se tedy dá zneužít.?. Já:Hlavně tím, že se lidem neřekne proč radar má stát tam nebo tam.Že nás bude radar bránit proti nějakým raketám.že na životní prostředí nemá vliv.že za to, že v našem okolí bude pracovat dostaneme jakousi kompenzaci. Vy. Myslíte, že ta kompenzace bude dobrá nebo ne? Já: Lidové rčení říká, „každá koruna dobrá, ale ne jidášský groš.“. Radar poškozuje buňky živých organismů. Jaká je kompenzační cena zdraví ? Jakou cenu má život a zdraví člověka.Podle mne je to neurčitelné číslo. Zdraví a život člověka se musí chránit a ne uplácet penězi. Vy:Jaká je výhodnost postavit radar v Brdech, proč se má stavět právě zde.? Já: Protože prostor Brdy má výhodnou průměrnou nadmořskou výšku a je ve středu České Republiky.Ale to není hlavní podmínka proč se má stavět radar v Brdech. Z technického hlediska je takových prostorů více a to jak v České Republice, tak i v sousedním Rakousku nebo v Německu.Tam jsou výhodnější prostory, ale to není cílem naší besedy. Vy:V čem je tedy hlavní podmínka výstavby radaru v Brdech ? Já: Prostor Brdských vrchů je svojí rozlohou velký. Kde je možné rozmístit další zařízení nebo sklady nebo využít k jiným účelům.Prostor je známý pod názvem VVP.Zejména jeho poloha vůči Praze je výhodná. Co kdyby bylo třeba bránit něco co je nebo se děje v Praze.Dnes se tam postaví radar, jaké budou další požadavky? O tom nechci polemizovat. Vy:Když pomineme tyto otázky, je škodlivost radaru opravdu velká.? Já.Dosah radaru, tedy vzdálenost ze které je chopen zjistit pohyblivý předmět ve vzduchu se rovná čtvrté odmocnině vysílaného výkonu.pro pohyblivý předmět v blízkosti povrchu země se dosah rovná osmé odmocnině z vysílaného výkonu.To nelze jinak vysvětlit bez grafického znázornění. Vysílaný výkon energie řádově megawatty se po odrazu od pohyblivého předmětu přijímá radarem řádově v miliwattech. Vysílaný výkon je škodlivý, přijímaný ne, to by nám škodila i televize. Vy: V čem je škodlivost tohoto záření? Já: Elektromagnetické vlny se v biologické hmotě utlumují při čemž vzniká teplo a toto teplo může vést při dopadu na oči ke slepotě, při dopadu na hlavu k bolestem hlavy, i dlouhodobější.Při dopadu na celé tělo k únavě, která je závislá na době po kterou působí záření a na vlnové délce tohoto záření.Promiňte, zde bylo potřeba trochu fyziky a biologie Vy:Máme se tedy radaru bát nebo ne?. Já: Když budeme přesvědčení, že radar je potřebný, což vyjádříme v referendu,a budeme dodržovat pravidla ochrany před zářením, pak se nemusíme bát.Jestli však nejsme přesvědčení o účelnosti radaru a vyslovím se v referendu NE. Pak se nemusíme bát fyzikálních vlastností radaru, ale dalších důsledků spojených s jeho výstavbou. Vy:Které to mohou být, další důsledky ? Já: Je jich celá řada, možná ani všechny neuvedu. V prvé řadě, radarová základna se bude rozšiřovat o další zařízení. Informace z radaru se musí někam přenášet. Budou tedy vystavěny další radiostanice nebo budovaná zemní kabeláž.. Bude se odebírat dosti velké množství elektrické energie z rozvodné sítě.Může docházet k přetěžování elektrorozvodné sítě s poruchami v dodávce.. V druhé řadě se nastěhuje do prostoru cizí armáda, i když člen NATO.Máme nedobré zkušenosti s cizí armádou v našich městech.Nebudeme z toho mít žádné výhody v zásobování. Z našich obchodů. Budou si dovážet vlastní produkty. Našim nebudou věřit. Bude docházet k nevhodným vystupováním při osobním střetávání se. To vše si musíme uvědomit při hlasování v referendu. Vy. Vidíte nějakou nutnost výstavby radarové základny ? Já: Vůbec žádnou nutnost nevidím a osobně jsem proti její výstavbě. Vy:Jak je to s působením proti raketám ? Já: Radar může zjistit raketu nebo ji navádět. V našem případě půjde o zjištění. Vysílané energie se šíří od antény do prostoru a po nárazu na předmět se odrazí, a vrací se zpět k anténě. Bude-li anténa dobře orientovaná, zjistí se ze kterého směru anténa přijímá odražený signál. V opačném případě může jít o falešnou informaci a s tím i o následky . Když je zjištěna poloha vzdušného předmětu, je nutné předat informaci radaru, který bude navádět raketu, letadlo, proti tomuto zjištěnému předmětu.Je to možné i ze stejného radaru. Vy:Co může způsobit takovou falešnou informaci ? Já: Náhoda nebo úmysl. V systému, který orientuje radar se povolí šroubech, úmyslně nebo náhodou a falešná informace je zde, Vy: Můžete uvést konkrétní případ ? Já: U radaru, v prostoru severně Třeboně se uvolnil zajišťovací sroubek na indikátoru orientace. Na obrazovce se objevilo několik předmětů letící směrem ke Třeboni z Rakouska..Osobně jsem tuto situaci řešil. Jednalo se o letadla z letiště Žatec, která prováděla cvičné lety nad letištěm.Příčinu jsem odstranil za asi čtyři hodiny. V tom byla cesta ze Žatce do Třeboně autem. Oprava trvala několik minut.Porovnáním informace s informacemi z jiných radarů se přišlo na chybu. Když je pouze jeden radar, je to velmi složité takovou chybu odstranit. Vy:To se nemůže stát u současných radarů, zejména amerických. Já: Může a nemusí. Jedná se o orientaci v kruhu. Kde je začátek uzavřeného kruhu? Těžko říct. Jde o elektrické stanovení počátku, elektrika může reagovat na různé vlivy, od povoleného šroubku až po náhodný elektrický impuls.Proto se musí situace porovnávat mezi několika zdroji.Podle pravidel pravděpodobnosti ze tří zdrojů. Promiňte opět trochu matematiky. Vy.Je možné,aby se radar ještě jinak mýlil ? Já: Když dostane cíleně falešné informace a bude-li jich hodně, bude déle trvat vyhodnocování. Když dostane falešnou informaci rychle se pohybující z kritického směru může nastat falešné rozhodnutí s nedozírnými následky. Vy : To je trochu nesrozumitelné! Já: Musím předeslat, že v současné situaci naše území není ohrožováno ze žádné světové strany.a proto se nebudou cíleně vysílat fiktivní polohy.Radar přijímá energetické impulsy v hodnotě miliwattů. Je možné tyto fiktivní polohy vysílat s určitým zpožděním a vznikne dojem o pohyblivém cíly.Jde o možnost imitačního rušení radaru.Je to celkem složitá záležitost.Vyžaduje to znát některé podrobnosti o šíření elektromagnetických vln. Vy:Když nám nehrozí žádné nebezpečí, prč se snaží dostat Americký radar k nám ? Já: Proto že si pánové ve Woshingtonu, Praze a v Moskvě vyhodnotily že středem Evropy jsou Čechy. Jedni se sem potřebují dostat, protože se jim to nepodařilo dříve. Druzí si myslí, že je to pomoc a záchrana a třetí to mrzí, že se zde neudrželi.Kdo drží srdce Evropy vládne jí, Kdo má Evropu pod svým vlivem má silné slovo ve světě.Uvědomil si to Hitler, po něm Stalin. Bushovi senioru se to nezdařilo a chce to napravit junior.První z jmenovaných hlásal potřebu životního prostoru, druhý rozšíření světové socialistické revoluce a poslední nebezpečí terorismu z arabského světa. Vy: Nenašlo by se řešení bez Amerického radaru ? Já: Každá situace má vždy několik řešení. Jedno z nich je optimální a jedno z nich je chtěné. Naše vedoucí garnitura v Praze chce vyhovět Američanům a proto prosazuje umístění jejich radaru.Slibuje finanční kompenzaci, na kterou nemá.Naše paní ministryně obrany má zřejmě milné informace, nebo si je nedovede uspořádat.Naše republika má radar, který odhalil“ neviditelná letadla“.Jde o sekundární radar, který nevysílá energii, pouze přijímá v řádech miliwattů. Proč to nenavrhujeme ? Protože nechceme. Raději vezmeme nějaký starší primární radar z tichomořských ostrovů než bychom navrhly použití výhodnějšího prostředku. To nelze jinak hodnotit jako hloupé rozhodování. Vy: Myslíte, že by Američané na takový návrh přistoupili ? Já: Jestli jim jde o řešení obrany, tak by měli.Jim však jde o jejich přítomnost na našem území.Když nedovedou využít naše radarové zařízení ať tedy celou záležitost přenechají nám.K využívání vlastních prostředků a vlastní armády k obraně našeho území nebude potřeba referendum.To pak rozhodna Rada obrany státu. O přítomnosti na jakoukoliv dobu je nutné použít všeobecné referendum. Vážení čtenáři této stránky. Živá diskuse by byla rozhodně lepší. V takovém kolektivu, kde se každý může za hodinu alespoň dvakrát vyjádřit. Jsem toho názoru, že by se o to měla Liga starostů proti radaru pokusit, svolat takové besedy. Děkuji Vám, že jste se této „ tiché besedy účastnili“ Uváděl jsem své názory a některá fyzikální fakta o radiolokaci. Ing. Josef Musil, e-mail: josefmusil@tiscali.cz
Nahlásit
Pro nahlášení příspěvku se prosím přihlaste
Re: Jsem jednoznačn proti výstavbě a
Nezaregistrový uživatel 17.9.2007 reagovat
Na tento příspěvek nemá cenu reagovat ... pouze slušná demagogie ...
Nahlásit
Pro nahlášení příspěvku se prosím přihlaste

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT