Vedení klubu během uplynulých měsíců realizovalo připravený projekt, který zahrnoval v první řadě výměnu umělého koberce na velkém hřišti. „Stávající plocha byla asi čtrnáct let stará a už byla za svou životností. I z hlediska bezpečnosti a zdraví hráčů bylo na hraně, navíc bychom už nezískali licenci na mistrovská utkání,“ prozradil Vladimír Králíček.

Kromě toho došlo také na přeměnu pískového hřiště na plochu s umělým povrchem, stavbu nového malého hřiště s umělým trávníkem a také vytvoření pískového hřiště pro beachvolejbal, případně beachfotbal – a to včetně osvětlení.

Vše ve výši nákladů, které se pohybovaly zhruba okolo částky 10 milionů korun. „Pro zabezpečení financování bylo nutné získat souhlas města Příbram, které nakonec pomohlo projekt financovat z třiceti procent. Zastupitelům města Příbram tedy patří velké poděkování. Další prostředky byly z dotačního programu MŠMT a zbytek z vlastních zdrojů. Jsem rád, že se to podařilo, protože pouze prostředky spolku by na toto nestačily,“ poznamenal prezident SK Spartak Příbram.