„Výkonný výbor OFS Příbram rozhodl, že pověřený delegát bude na post předsedy VV FAČR volit Petra Fouska a za místopředsedu Vladimíra Šmicera,“ sdělil prostřednictvím e-mailové komunikace Deníku.

Právě Chán bude OFS Příbram zastupovat jako delegát na valné hromadě. „Představuji si osobnost, která se bude snažit pozvednout fotbalové hnutí k jednotě a transparentnosti. Musí též usilovat o zvýšení společenské prestiže fotbalu. Vysokou prioritou musí být získávání finančních prostředků a jejich efektivní nakládání. Velmi důležité je pro mě také to, jak se bude kandidát stavět ke změně stanov FAČR a provedení forenzního auditu, minimálně na úrovní FAČR, ideálně i v krajích a okresech,“ vyjádřil před nedávnem svou představu ideálního budoucího předsedy.

#clanek|5735403

Tu zpočátku podle něj splňoval Vladimír Šmicer. „Za mě osobně byl nejlepším kandidátem na předsedu,“ poznamenal Chán. Jedna z hlavních tváří hnutí F-evoluce však z boje o předsednické křeslo odstoupila (bude kandidovat jen na post místopředsedy) a ve hře tak zůstala pouze dvojice Petr Fousek a Karel Poborský.

V rámci sedmičlenného výkonného výboru OFS Příbram, který se sešel 31. května, hlasovalo šest zástupců pro Petra Fouska, jeden pak pro Karla Poborského. „Jinak jsme dělali online anketu mezi kluby. Ze čtyřiceti odpovědí, které jsme dostali, hlasovaly kluby v šestatřiceti případech pro Petra Fouska, čtyři byly pro Karla Poborského,“ odkryl Chán. „Ve volbě místopředsedy hlasovalo dvaatřicet klubů pro Vladimíra Šmicera, osm pro Rudolfa Řepku. Myslím, že i to mohlo hrát v rozhodování členů výkonného výboru OFS Příbram roli,“ podotkl.

Jestli ale kandidáti, které OFS Příbram preferuje, ve volbách nakonec uspějí, to si Pavel Chán netroufl odhadnout. „Vzhledem k množství kandidátů do komory za okresy a kraje, které bude s největší pravděpodobností redukováno těsně před valnou hromadou či přímo na ní, nemůže valná hromada pověřit svého delegáta jakýmkoliv doporučením. Já za sebe říkám, že je třeba změnit tento volební systém delegátů, který podporuje kupčení s hlasy a korupci. Nemluvě o tom, že vzhledem k tajné volbě a aktuálnímu volebnímu řádu, není spolkům garantováno, že vyslaný delegát bude volit v souladu s usnesením většiny kolektivního statutárního orgánu,“ dodal.