Osobně má ale jasno. Alespoň tedy o tom, co by měl budoucí předseda FAČR splňovat. „Představuji si osobnost, která se bude snažit pozvednout fotbalové hnutí k jednotě a transparentnosti. Musí též usilovat o zvýšení společenské prestiže fotbalu. Velmi důležité je pro mě, jak se bude kandidát stavět ke změně stanov FAČR a provedení forenzního auditu, minimálně na úrovní FAČR, ideálně i v krajích a okresech,“ poodkryl.

„Zde jen připomenu, že na podzim loňského roku FAČR slíbila udělat forenzní audity a ptám se, jestli si je někdo vědom, že bychom byli seznámeni s jejich výsledky? Já tedy ne. Co se změn stanov týče. Čím dál víc se vyhraňuji proti současnému systému delegátů a zužování volební pyramidy. Žijeme ve v jednadvacátém století. Pojďme tedy diskutovat o tom, že volit budou všichni účastníci fotbalového hnutí a on-line,“ vybízí předseda OFS Příbram.

To ale není všechno. „Získávání finančních prostředků a jejich efektivní nakládání musí být vysokou prioritou kandidáta, kterého bych volil,“ upozorňuje.

„Na závěr si nedopustím větu, že nejde jen o předsedu, ale jde o celý výkonný výbor. Sám předseda nezmůže nic, nebude-li mít kolem sebe fungující a souznící výkonný výbor,“ dodává velmi podstatou věc Pavel Chán.