Jako řadoví členové byli do výkonného výboru dále zvoleni: Miroslav Bodnár (38), Petr Kyselý (31), Jaroslav Brunclík (28), poražený kandidát na předsedu Martin Havel (22), David Musil (26) a Tomáš Souček (25).

Se svou kandidaturou do výkonného výboru tak neuspěla šestice adeptů: Martin Zrůbek (19), Martin Hemr (15), Pavel Foltýn (11), Petr Jindrák (9), Eduard Škvára (8), Zdeněk Makovička (7).

Revizní komisi obsadili dle předpokladů všichni tři uchazeči: Marek Karcol (35), Adam Teodor (35) a Vladimír Králíček (30).

Poznámka: v závorce za jmény jsou uvedeny počty hlasů.