Proč jste se rozhodl kandidovat?

Oslovil mě Tonda Barák starší z Fotbalové evoluce, pak i několik klubů na okrese, jestli bych nechtěl kandidovat. Líbily se mi myšlenky F-evoluce, které jsem poprvé slyšel živě v Trhových Dušníkách v prosinci. Myšlenky, kterými jsem se řídil už před tím. V tu chvíli jsem si vzpomněl na VV OFS o týden před tím, kde jsme dostali od Martina Havla informace naprosto odlišné a Fevoluci očerňující. A rozhodl jsem se, že bych klubům nabídl jinou alternativu, tím myslím sebe, aby měly širší volbu. Od samého začátku jsem chtěl kampaň pozitivní, neútočnou, vysvětlující a hledící do budoucnosti. Tedy pravý opak toho, co jsem doposud slýchával z dosavadních fotbalových struktur.

Jaká je vaše vize?

Chtěl bych zapojit co nejvíc lidí, kteří budou dobrovolně, zdarma a hlavně tvrdě pracovat pro fotbal na Příbramsku ve výkonném výboru. Máme v tuto chvíli hodně zájemců o práci v revizních a odborných komisích. Třeba kvantita a kvalita zájemců o komisi mládeže mě utvrzuje v tom, že podpora mládeže bude mít na Příbramsku i nadále zelenou. Chci otevřený OFS Příbram. Ostatně, devět kandidátů a program jsme klubům rozeslali skoro dva týdny před VH. Budu usilovat o OFS Příbram, kde všichni účastnici fotbalového hnutí normálně diskutují a společně hledají nejlepší řešení pro fotbal. Rád bych, aby fotbal byl sport číslo jedna a měl velkou základnu. Čím více fotbalistů a fotbalistek budeme mít, tím méně budeme nuceni řešit nedostatek družstev v kategorii dorostu, starších žáků a vlastně i nedostatek rozhodčích. Společně s dalšími kolegy chceme rozjet školní turnaje a pokračovat v tradici turnajů pro mládež, které budou sloužit jako „laboratoř nápadů“. Fotbal musí být duší každé vesnice a města! Ještě připomenu mou snahu o úpravu stanov Svazů a Asociace, aby každý klub měl volební právo nejen na okresní či krajské úrovni, ale i na úrovni národní, čímž se dostanu k jednomu ještě velmi důležitému bodu. Na krajské a národní úrovni budu určitě podporovat změnu ve vedení SKFS a FAČR. Tedy, pokud mě VH usnesením nezaváže k opaku.

close Kandidát na předsedu OFS Příbram Pavel Chán. info Zdroj: archiv Pavla Chána zoom_in Kandidát na předsedu OFS Příbram Pavel Chán. Co soudíte o současném stavu OFS Příbram?

OFS Příbram je finančně velmi dobře zajištěn, máme nejnižší náklady na odehrané utkání v kraji. Jaký rozdíl oproti stavu, kdy jsme se v roce 2012 dostali do VV a měli prázdnou kasu! Ano, pomohly nám různé dotační programy, ale nikdy jsme nerozhazovali a byli pořád skromní. Kluby již několik let nemusí platit startovné. A na VH nás čeká diskuse, jak naložit s prostředky, kterými momentálně disponujeme. Máme fungujícího a obětavého sekretáře. VV se pravidelně schází, stejně jako odborné komise. Snažím se pominout současnou epidemiologickou situaci, která samozřejmě fungování fotbalu na Příbramsku velmi ovlivňuje. Ani nevíte, jak bych si šel zahrát fotbal. Klidně u nás v Jablonné na roky nepoužívaném hřišti…

Kde jsou podle vás rezervy, případně problémy?

Nedostatek rozhodčích. To bude asi největší priorita pro nové vedení OFS Příbram. Zmíním ještě nízké počty družstev v soutěžích dorostu a mládeže. Z celospolečenského hlediska pak současné negativní vnímání fotbalu naší společností.

Proč tyto problémy jsou?

Co se negativního vnímání fotbalu týče. Podívejte se kolem sebe, třeba na reportáže veřejnoprávní televize či jiných médií. Úplatky rozhodčím, ovlivňování výsledků, desinfekce, petky, ohnuté stanovy KFS… Všichni jsme také zaregistrovali naprosto zbytečný mediální výstup pana Liby ze začátku března. Místo uklidnění situace, přišlo vykopávání příkopů. Je mi to líto. Kampaň je přeci o vysvětlování, setkávání a diskusi, jak dál pokračovat, co vylepšit. A ne pořád dokola bojovat proti domnělému nepříteli. My jsme s kluby jednali a nikdo nemůže říct, že jsme o někom mluvili špatně či někoho dehonestovali. Dávali jsme klubům šanci se vyjádřit a snažili se vysvětlit o co nám jde. Všechno směrem do budoucna. Nicméně nechci být negativní. A tak děkuji panu Libovi za ocenění mé práce pro fotbal na nejnižší úrovni a jsem rád, že naší společnou snahou je dál posouvat český fotbal dopředu…

Co pro hodláte udělat pro zlepšení?

Dali jsme dohromady tým pracovitých srdcařů do VV, odborných komisí a předpokládáme zapojení i bývalých členů komisí. Kdo má chuť a vůli, může pomoct. VV a odborné komise budou společně hledat cestu, jak znovu nastartovat soutěže, nábory a vzdělávání rozhodčích. Co bylo, bylo. Musíme se dívat dopředu a všichni společně pracovat. Jen dobré výsledky práce všech ve fotbalu pomůžou zlepšit jeho vnímání, což bude znamenat nárůst fotbalistů, fotbalistek a rozhodčích.

Velkým tématem napříč fotbalovým spektrem jsou rozhodčí. Jak vidíte jejich úroveň v rámci Příbramska?

Rozhodčích je málo, tím pádem píská, kdo může. Je to jako všude jinde ve společnosti, v práci, v kolektivu nebo ve fotbalovém družstvu. Já sám osobně jsem podprůměrný hráč, tak je to i s některými rozhodčími. Prostě jsou rozhodčí dobří, průměrní a horší. Někteří odpískají desítky zápasů a nevíte o nich. Některé řešíte skoro pravidelně a už je předchází nějaká pověst. Úroveň rozhodčích odpovídá úrovni soutěže, kterou pískají. Nemůžete v okresních soutěžích očekávat od rozhodčího prvoligové výkony. Stejně jako chybuje hráč na hřišti, trenér při koučování, tak chybuje i rozhodčí při řízení utkání. Důležité je o těch chybách vědět a poučit se z nich. Na druhou stranu rozhodčí nesmí být hromosvodem hráčů, funkcionářů a diváků, kteří se k nim mnohdy chovají neurvale.

Problémem je ale i jejich nízký počet. Co je příčinou?

Je to problém celonárodní. Ale to nesmí být výmluva. Je třeba rozjet lokální náborové akce a pokračovat v národních kampaních. Zájemcům se musíme věnovat. Chceme rozjet rozhodcovské farmy mládeže. Máme zpracovaný motivační program pro mladé rozhodčí, ale i pro rozhodčí, kteří odpískají velké množství zápasů. Sami slyšíte, že rozhodčí jsou v rámci fotbalu často středem pozornosti. Bohužel, spíše v tom negativním světle. I zde na Příbramsku jsme zažili žabomyší války, anonymy, vyhrožování. Byl to jen boj o moc nad rozhodováním a delegacemi. Co se komise rozhodčích týče. Zažili jsme éru, kdy komise rozhodčích neřešila předané podněty od STK či DK, aby v další fázi řešila a pokutovala gramatické chyby a interpunkci v zápise. Část rozhodčích to znechutilo. I na tomhle ale zapracujeme. A to díky lidem, které jsme oslovili a přislíbili pomoc.

Co v případě úspěchu plánujete udělat po nástupu do funkce jako první?

Svolám VV OFS, klidně on-line, a začneme ihned řešit složení jednotlivých komisí a pracovat. Napíšu lidem z fotbalového hnutí a vyzvu je ke společné práci a zapojení do okresních fotbalových struktur.

Jaké jsou podle vašeho názoru další kroky, které bude nutno v rámci OFS Příbram udělat?

Musíme se snažit znovu začít hrát fotbal. Všichni. Vím, že to těžko ovlivníme. Bude-li ale sebemenší šance, musíme podpořit všechny a všechno, aby se mohlo začít hrát. Mezitím můžeme využít toho, že se nehraje a o to intenzivněji pracovat a plnit body z našeho programu.

Jak vnímáte svého soupeře?

Uznávám pana Havla jako velmi zkušeného fotbalového funkcionáře, s kterým jsme vždy věcně, otevřeně a v klidu diskutovali. Z okresního hlediska není nic zásadního, co bych mohl vytknout. Děkuji jemu a ostatním členům VV, revizních a odborných komisí za dosavadní práci a věřím, že budeme spolupracovat i nadále.

Dokážete si tedy představit vzájemnou spolupráci s vaším protikandidátem?

Samozřejmě. Já s ní dokonce počítám. Nevidím důvod, proč bychom spolu neměli spolupracovat, když tomu do teď bylo. Podal jsem si přihlášku na řadového člena VV, kdybych nebyl zvolen předsedou. Tím chci dokázat, že mi jde, jako celý můj život, o fotbal. Nikoliv o funkci.

Jakým směrem hodláte OFS Příbram vést vzhledem ke krajské úrovni? Kde řada zástupců okresu volá po větší iniciativě okresního svazu – „kopání" za okresní celky…

Chtěl bych zintenzivnit setkání předsedů OFS v rámci kraje. To samé platí o setkání sekretářů OFS, kteří se dle mých informací moc pravidelně nescházeli. Spíše minimálně. Můžeme využít moderní komunikační prostředky. Ušetřený čas a peníze za cestování pak věnovat diskusi o rozvoji fotbalu na všech úrovních a následné implementaci nápadů do praxe. Motivovat se a inspirovat navzájem mezi okresy i kraji. Nápady se mohou mezi jednotlivými úrovněmi prolínat. K tomu ještě doplním, že jsem byl osloven, abych kandidoval do VV SKFS. Zkusím to. Vím, že chtějí kandidovat i minimálně další dva lidé z našeho okresu.

Proč právě vy byste měl zvítězit?

Není to o mém vítězství. Je to o všech kandidátech, kteří jdou do volby se mnou. Ať již do výkonného výboru, tak do revizní komise. Jsou to všechno kvalitní lidi, kteří již věnovali stovky hodin prací pro fotbal. Zcela dobrovolně. A chtějí pokračovat dál. Víte, já už vlastně vyhrál. Tolik klubů, které se ozvaly, s kterými jsme následně mluvili, tolik lidí, kteří nějak pomohli a chtějí v budoucnu pomoct, tolik kandidátů do VV, to já nepamatuji. A o to mi šlo. Aby se co nejvíc lidí angažovalo a chtělo dobrovolně pracovat pro fotbal.