Nová komise v čele s předsedou Tomášem Součkem a jeho pravou rukou Davidem Musilem byla sestavena na základě výsledků březnových voleb do OFS Příbram, které ovládlo hnutí F-evoluce.

„Po volbách jsme oslovili Edu Škváru jako lektora pravidel, Jardu Mášu, který je zkušený rozhodčí a má toho dost odpískaného i ve vyšších soutěžích, dále Pavla Žáčka, jenž dle našeho názoru odvedl dobrou práci v komisi minulé. Dalším záměrem bylo mít v komisi i lidi zvenčí, takže jsme oslovili Honzu Soukupa a Martina Zrůbka, kteří mají s touto činností také své zkušenosti a měli by přinést další nové pohledy. Chtěli jsme i náhled hráče, kde jsme hledali zkušeného srdcaře, kterým fotbalem žije a shodli jsme se na Michalu Čížkovi z Lázu. Vše pak doplnil Zdeněk Karas, kterého považujeme za jednoho z lepších rozhodčích na okrese,“ objasňuje průběh skládání komise její předseda.

V tomto složení se prakticky okamžitě vrhla do práce, přestože soutěže se kvůli pandemii nerozběhly. „To nám paradoxně pomohlo, protože jsme nenaskočili do rozjetého vlaku, ale mohli jsme se v relativním klidu seznámit s tím, do čeho jdeme. Jinak by to pro nás určitě bylo mnohem složitější,“ přiznává Souček s tím, že ne všechno bylo a je ideální.

„Nechceme házet na starou komisi rozhodčích, že dělala všechno špatně. To v žádném případně. Naopak, určitě udělala kus dobré práce. Proto jsme nechtěli odstřihnout ani některé bývalé členy komise. Na druhou stranu napříč celým okresem rezonovalo několik jmen v negativním slova smyslu, ať už členů komise rozhodčích nebo sudích, kteří tuto práci degradovali a na to dobré se zapomnělo,“ přitakává Musil.

Plán je tedy jasný. „Chceme to v tomto směru zlepšit, zároveň ale budeme chtít po klubech, aby nám to svým přístupem vraceli. Proto třeba máme v plánu zástupce klubů proškolit, aby se orientovali v nejnovějším výkladu pravidel. Chyby jsou na obou stranách, ale já věřím, že se nám je postupně podaří odstranit,“ přeje si Souček.

Jenže je tu ještě jeden velký problém, který musí komise řešit. A sice počet aktivních sudích. OFS Příbram jich má totiž aktuálně k dispozici jen osmnáct. „To je prostě a jednoduše málo. Když si uvědomíme, že většina utkání se hraje v sobotu s výkopem v sedmnáct hodin, tak je pro nás prakticky nemožné, abychom obsadili všechna utkání, která se budou hrát. To je velký problém a musíme s tím něco udělat,“ má jasno nejvyšší muž komise rozhodčích.

V případě zájmu o doplnění řad rozhodčích OFS Příbram můžete kontaktovat Tomáše Součka (733 770 122) nebo Davida Musila (724 380 162)

Co konkrétně? „Bavíme se o variantě, že by během půl sezony musel každý mančaft, který má úředně stanovený začátek utkání právě v sobotu v sedmnáct hodin, povinně sehrát jedno utkání v jiném termínu. To je ale zatím jen návrh, který je zapotřebí ještě schválit,“ prozrazuje jednu možností místopředseda, ačkoliv si stejně jako všichni ostatní uvědomuje, že jde pouze o přechodné a krátkodobé řešení.

Proto se naděje upíná v první řadě k náboru nových rozhodčích. Náš cíl je, abychom do dvou let současný počet zdvojnásobili,“ prozrazuje předseda.

Komise v tomto ohledu má vytipované dvě cílové skupiny. „První mám na starosti já a oslovuji bývalé rozhodčí, kteří z různých důvodu v minulosti skončili, případně bývalé hráče, jestli by neměli zájem se do procesu zapojit. A vypadá to dobře, protože už máme první pozitivní ohlasy,“ říká Tomáš Souček.

Druhou skupinou, kterou má na starosti primárně jeho kolega, jsou noví mladí rozhodčí. „Každý má možnost si to vyzkoušet a za půl roku říct, zda chce pokračovat, určitě na nikoho nebudeme tlačit. K zapůjčení jsou dresy a potřebné vybavení, takže nemusí počítat ani s žádnou počáteční investicí. Vše co k pískání potřebuje, dostane od OFS Příbram zdarma,“ vybízí David Musil.

„Chápeme, že být rozhodčím na okresní úrovni není žádný med. Mnohdy jsou emoce za hranou únosnosti. Tímto zároveň chceme poprosit funkcionáře klubů, hráče, případně fanoušky, aby svým přístupem nové rozhodčí neodradili hned na začátku a byli tolerantní k případným nesrovnalostem,“

Začínající sudí by se měli učit v rámci soutěží mládeže, navíc každý dostane k ruce svého mentora, který mu bude plně k dispozici. „To znamená, že ho doma vyzvedne, odveze na zápas, kde mu bude maximálně nápomocen, po zápase ho pak zase přiveze,“ nastiňuje Musil. „Z kraje navíc máme slíbené komunikátory, které jsme v minulých dnech zkoušeli. I ty by nám v tomto směru měly hodně pomoci,“ tvrdí Souček.

I tato cesta se zatím jeví jako úspěšná. „V nedávné době proběhly pod záštitou OFS Příbram turnaje mládeže, kde jsme několik mladých rozhodčích testovali a jevili se velmi dobře,“ těší Davida Musila.

Každopádně, jak už výše naznačil sám předseda, jde o dlouhodobý proces. Minimálně pro podzimní část nadcházejícího soutěžního ročníku okresních fotbalových soutěží musí komise pracovat s tím, co má. „V praxi to znamená, že při nasazování rozhodčích by měla být zohledněna vždy vyšší soutěž. To znamená, že prioritou bude okresní přebor, následovat by měly třetí a čtvrté třídy. Především zápasy čtvrtých tříd, které mají úředně stanovený začátek v sobotu v pět odpoledne, tak s velkou pravděpodobností nebudou pokaždé obsazena, protože to prostě není možnost. Bude tak zapotřebí, aby zápasy odřídil laik z jednoho nebo druhého klubu,“ upozorňuje předseda komise rozhodčích dopředu všechny týmy.