Chán, jenž se pátečního aktu kvůli nuceným karanténním opatřením, která na něj byla kvůli výskytu koronaviru v jeho blízkosti uvalena, zúčastnil on-line, v hlasování klubů porazil dosavadního předsedu výkonného výboru Martina Havla.

Kandidát F-evoluce zvítězil jednoznačným poměrem 29:9. „Myslím, že kluby ocenily náš program a věří, že má smysl jej naplňovat. Děkuji všem, kteří mi dali hlas. Zároveň cítím odpovědnost a závazek vůči okresnímu fotbalu a do dalšího období jdu s pokorou a touhou to zvládnout,“ okomentoval vítěz výsledek voleb.

„Volby dopadly dle přání klubů. Jsem hodně zklamaný, že jsem získal tak málo hlasů. Asi jsem okres vedl špatně, přestože většina veřejně mojí práci chválila. Více k tomu asi není potřeba dodávat. Panu Chánovi jsem samozřejmě pogratuloval hned po skončení volby,“ konstatoval Martin Havel, který post předsedy vykonával v předchozích osmi letech.

Valné hromady, jak je zřejmé z počtu hlasů, se nezúčastnili reprezentanti všech 49 registrovaných oddílů – absence devíti právoplatných voličů (hlasy dvou oddílových zástupců byly neplatné pozn. red.), kteří nevyužili právo hlasovat, však neměla v konečném důsledku žádný vliv na výsledky. Potvrdili to ostatně i oba kandidáti.

„Vím, že zástupci některých klubů nedorazili ze zdravotních důvodů, někteří zase z obavy. Na druhou stranu, byly přítomny čtyři pětiny delegátů a rozdíly v hlasování byly tak velké, že si nemyslím, že by to nějak výrazně ovlivnilo dosažený výsledek. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na uskutečnění Valné hromady v této těžké době a všem, kteří dorazili,“ uvedl Pavel Chán.

„Kdyby se zúčastnily všechny kluby, tak volbu předsedy by to stejně neovlivnilo. Je to záležitostí klubů proč je valná hromada nezajímá. Co mám informace, tak někteří neměli v pořádku administrativní věci, někdo pro nemoc, ostatní nevím,“ vyjádřil se Martin Havel.

F-evoluce dominovala i dál

Prostě a jednoduše řečeno – jak už ostatně zmínil i Martin Havel – kluby se na Příbramsku rozhodly pro změnu. Důkazem byly i následné volby řadových členů výkonného výboru, kde F-evoluce opět zabodovala, když obsadila pět ze šesti zbývajících volných míst.

A to konkrétně zásluhou zvolení Miroslava Bodnárova (38), Petra Kyselého (31), Jaroslava Brunclíka (28), Davida Musila (26) a Tomáše Součka (25). „Značí to, že jsme představili kvalitní kandidáty, kteří se ztotožnili s naší vizí fotbalu. Je to i ocenění jejich práce, nejen dosavadní fotbalové, ale i té před volbami, kdy jsme se snažili všechno patřičně a jasně vysvětlit. Ať už osobně, případně formou online setkání. Já za sebe jsem nadšený, jaký kvalitní mix lidí ve výkonném výboru bude. Děkuji delegátům za moudrou volbu,“ pronesl Chán směrem k voličům.

Radost neskrýval ani Antonín Barák starší, který je jednou z hlavních tváří celého projektu. „F-evoluce v Příbrami zvítězila, mám velikou radost,“ vzkázal prostřednictvím sociálních sítí.

Poslední volné křeslo pak připadlo poraženému kandidátovi na post předsedy Martinu Havlovi (22). Momentálně nemám žádný jasně stanovený plán, podle kterého bych chtěl dále pracovat. Uvidíme, s čím přijde pan Chán a jeho lidé. Za své pozice řadového člena mohu momentálně do těchto věcí jen těžko zasahovat," poznamenal Havel.

V dalším pořadí opět vládli kandidáti opozičního hnutí. Nejlepší mezi nezvolenými byl Martin Zrůbek (19), následovali Martin Hemr (15) a Pavel Foltýn (11). Až za nimi se umístili nečlenové F-evoluce Petr Jindrák (9), Eduard Škvára (8), Zdeněk Makovička (7).

Revizní komisi obsadili dle předpokladů Marek Karcol (35), Adam Teodor (35) a Vladimír Králíček (30) – nutno ale podotknout, že byli jedinými třemi kandidáty. Zde se jedná se o zástupce klubů SK Tochovice a SK Spartak Příbram, které před volbami rovněž vyjádřily podporu hnutí F-evoluce, respektive volaly po změnách.

Hurá do práce

Nový předseda OFS Příbram začal prakticky okamžitě úřadovat a už naplánoval první společnou schůzi. Výkonný výbor se v novém složení sejde už v úterý. „Bude to on-line setkání, jinak to ani teď nejde. Chtěl bych se domluvit na garantech jednotlivých oblastí. Ti pak dostanou čas, aby zajistili uchazeče pro práci v jednotlivých komisích, které následně musí ještě zvolit výkonný výbor. Všichni jsou do práce pro fotbal srdečně zváni! Chci, aby nové komise začaly fungovat co nejdříve,“ prozradil.

Další priority a postupné kroky Pavel Chán nastínil už před volbami. „Musíme se snažit znovu začít hrát fotbal. Všichni. Vím, že to těžko ovlivníme. Bude-li ale sebemenší šance, musíme podpořit všechny a všechno, aby se mohlo začít hrát. Mezitím můžeme využít toho, že se nehraje, pracovat o to intenzivněji a plnit body z našeho programu,“ řekl.

„Rád bych, aby fotbal byl sport číslo jedna a měl velkou základnu. Čím více fotbalistů a fotbalistek budeme mít, tím méně budeme nuceni řešit nedostatek družstev v kategorii dorostu, starších žáků a vlastně i nedostatek rozhodčích. Společně s dalšími kolegy chceme rozjet školní turnaje a pokračovat v tradici turnajů pro mládež, které budou sloužit jako „laboratoř nápadů“. Fotbal musí být duší každé vesnice a města. Ještě připomenu mou snahu o úpravu stanov Svazů a Asociace, aby každý klub měl volební právo nejen na okresní, ale i krajské a národní úrovni, čímž se dostávám k dalšímu důležitému bodu. Určitě budu podporovat změnu ve vedení SKFS a FAČR. Tedy, pokud mě valná hromada usnesením nezaváže k opaku.“