Valná hromada bude postupně volit pracovní komise, předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise.

Hlavním bodem této řádné valné hromady bude volba předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise. „Právo zúčastnit se mají statutární zástupci, popřípadě jiní pověření zástupci členských klubů OFS Příbram s platným delegačním lístkem členského klubu a účastníci dle článku 15 stanov OFS Příbram (to je všech 49 klubů pozn. red.). Materiály pro jednání budou k dispozici v elektronické podobě tři týdny před konáním na úřední desce OFS Příbram,“ stojí v pozvánce úřadujícího předsedy Martina Havla, kterému společně s celým výkonným výborem končí mandát 2. února.

TICHO PO PĚŠINĚ

Zatímco v řadě ostatních okresů kraje už jsou známa alespoň některá jména kandidátů na předsednické křeslo, na Příbramsku je v tomto ohledu zatím klid před bouří. „Žádná jména zatím oficiálně na sekretariát nedorazila. I z toho důvodu, že řada ostatních okresních svazů měla již valnou hromadu naplánovanou na úvod ledna. Proto už třeba byli kandidáti v některých jiných okresech odtajněni,“ sdělil Deník sekretář Jan Hadrada.

„Návrh kandidátů na pozici předsedy výkonného výboru, členů výkonného výboru a členů revizní komise, je možné podat nejpozději týden před konáním valné hromady. Tedy do 22. ledna 2021. A to doručením na sekretariát OFS Příbram (v Žižkově ulici, Příbram II, administrativní budova Kostky PB pozn. red). Podrobnější informace s dalšími náležitostmi naleznou členové fotbalové asociace na úřední desce OFS Příbram,“ doplnil.

Lze ovšem usuzovat, že jedním z kandidátů na nejvyšší post v OFS Příbram pravděpodobně bude současný předseda Martin Havel. Dá se rovněž předpokládat, že na svoje dosavadní funkční období bude chtít navázat většina členů výkonného výboru. Podle zákulisních zpráv zároveň očekávat minimálně jedno nové jméno. „Potvrzuji, že i v okrese Příbram se v úvodu prosince představili zástupci Fotbalové evoluce, kteří diskutovali s členskými kluby i některými členy výkonného výboru ohledně současné situace ve FAČR,“ naznačil Hadraba.

V případě, že nebude možno uspořádat valnou hromadu z důvodu trvajících vládních opatření, bude na základě rozhodnutí současného výkonného výboru přesunuta na jiný termín. „O tomto termínu budou případně delegáti informování ihned po rozhodnutí,“ dodal sekretář OFS Příbram.