Stalo se tak už podruhé. Pandemická situace zamezila konání valné hromady už 29. ledna. Nyní je jasné, že nedovolí ani její uskutečnění v náhradním termínu, který byl naplánovanán 12. února. „S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy, která znemožňují uskutečnění zasedání valné hromady, rozhodl výkonný výbor tak, že se termín zasedání odkládá,“ uvedl v prohlášení Martin Havel.

Ten byl první únorový den (těsně před vypršením mandátu všech členů výkonného výboru) určen zmocněncem právě pro případ, že valná hromada nebude moci proběhnout. „A to z důvodu, aby bez zbytečného odkladu určil další možné datum zasedání valné hromady,“ je vysvětleno v oficiálním dopise na stránkách OFS Příbram.

„Takto je zmocněnec oprávněn postupovat i opakovaně, avšak pouze pokud se ukáže nutným zasedání valné hromady dále odkládat. Dále tato plná moc opravňuje k nezbytně potřebným úkonům, které zajišťují chod svazu. A to do doby konání valné hromady.“

Nové datum je stanoveno na pátek 12. března 2021. Zahájena bude v 17 hodin ve velkém sále příbramské sokolovny (Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram), prezence účastníků začne už o hodinu dříve.

Rovněž se posouvá i termín pro podání kandidátů na předsedu výkonného výboru, členů výkonného výboru a členů revizní komise. Ten je nyní stanoven do 5. března 2021 (nutno doručit na sekretariát do 15 hodin). 

Jinak zůstává vše při starém. Valná hromada bude postupně volit pracovní komise, předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise. Hlavním bodem této řádné valné hromady bude volba předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise.

Stále platí i to, že v případě, že nebude možno uspořádat valnou hromadu z důvodu trvajících vládních opatření ani v náhradním termínu, bude znovu přesunuta na jiný termín.