O odložení rozhodl současný výkonný výbor během svého posledního zasedání. Zároveň se posouvá i termín pro podání kandidátů na předsedu výkonného výboru, členů výkonného výboru a členů revizní komise. Ten je nyní stanoven do 5. února 2021.

Jinak zůstává vše při starém. Valná hromada bude postupně volit pracovní komise, předseda přednese zprávu o činnosti výkonného výboru za uplynulé období. Hovořit se bude také o výsledcích hospodaření, zprávě revizní komise a mandátové komise.

Hlavním bodem této řádné valné hromady bude volba předsedy, členů výkonného výboru a členů revizní komise. „Právo zúčastnit se mají statutární zástupci, popřípadě jiní pověření zástupci členských klubů OFS Příbram s platným delegačním lístkem členského klubu a účastníci dle článku 15 stanov OFS Příbram (to je všech 49 klubů pozn. red.),“ stojí v pozvánce úřadujícího předsedy Martina Havla.

Stále platí i to, že v případě, že nebude možno uspořádat valnou hromadu z důvodu trvajících vládních opatření ani v náhradním termínu, bude na základě další rozhodnutí současného výkonného výboru znovu přesunuta na jiný termín.