Nový předseda se ještě v úvodu vrátil k páteční volební valné hromadě a poděkoval všem účastníkům za její klidný a bezproblémový průběh. „Díky patří i všem, kteří ji pomohli zorganizovat včetně předsedajícího a členů komisí. Zároveň chci ještě moc poděkovat všem delegátům. Velmi si cením úžasné podpory. Mám radost, že jste zvolili rozmanitý výkonný výbor. Přijde mi to jako výtečný mix,“ konstatoval Pavel Chán.

Následně vyzval všechny přítomné k tomu, aby během nadcházejícího období táhli společně za jeden provaz – ve prospěch fotbalu na Příbramsku. „Co bylo, bylo. Zapomeňme na to zlé, z toho se maximálně poučme, a pojďme společně pracovat a rozšiřovat to dobré. Jedině tak se všichni (nejen) na Příbramsku posuneme dopředu,“ má jasno.

Hlavním bodem on-line konference bylo – jak již Pavel Chán dříve avizoval - domluvit se na garantech jednotlivých komisí, kterou spadají pod OFS Příbram. A to se podařilo! Garanty sportovně-technické komise byli ustanoveni Jan Hadraba a právě Pavel Chán, disciplinární komise Martin Havel spolu s Petrem Kyselým, komise rozhodčích David Musil s Tomášem Součkem a komise mládeže zkušení trenéři Miroslav Bodnár a Jaroslav Brunclík.

Garanti nyní dostanou čas, aby zajistili uchazeče pro práci v jednotlivých komisích, které následně musí ještě zvolit výkonný výbor. „Budu rád, když se co nejvíc lidí zapojí do práce pro fotbal v okrese Příbram. Chtěl bych všechny touto cestou ještě jednou vyzvat, aby se sami přihlásili, či nominovali někoho ze svého klubu, garantům pro jednotlivé oblasti. V období před valnou hromadou se nám nahlásilo několik zájemců o práci v komisích, které budeme určitě kontaktovat. Pokud by se tak náhodou nestalo do konce tohoto týdne, určitě se ozvěte výše uvedeným garantům,“ sdělil Pavel Chán.

Kompletní zápis naleznete na úřední desce OFS Příbram – na stránkách www.fotbal.cz.