Možností je spousta, ale nejblíže pravdě je ta, že se rozehrál mocenský boj.

Dříve by lidé mávli rukou, dnes už ne. Fotbal čekají v příštím bouřlivém roce volby. „Velké“ – tedy do nejvyšších funkcí na Strahově. A „malé“ – na okresech a krajích.

Nejpopulárnější (a nejvíce dotovaný) český sport, jenž sdružuje nejvíce členů (zhruba 330 tisíc), takříkajíc uvízl v hodně špinavém bahnu.

Hlavní otázka, čímž jsme zpět u voleb, zní takto: Vyvede fotbal někdo z bahna, nebo se v něm bude plácat dál?

Zatím lze říct pouze to, že kolem očisty je nebývale živo. Důkaz? Třeba dění ve Středočeském kraji. V uplynulých dnech obdrželo několik politiků dopis, v němž je popsána situace pohledem „rebelů“. Hovoří za ně třeba někdejší reprezentanti Jan Koller a Vladimír Šmicer.

Posunutý výběr delegátů

V dopise se mimo jiné píše: „Stávající vedení přesouvá termíny konání voleb co nejblíže začátku roku, což zvyšuje tlak na svobodný proces voleb,“ sdělili představitelé Fotbalové evoluce.

Právě Středočeský kraj, dosud jedna z Berbrových „bašt“, je toho důkazem. Stávající vedení (v čele s Miroslavem Libou) totiž 4. prosince vyvěsilo na úřední desku asociace oznámení o tom, že proběhne výběr elitních zástupců celého regionu, tedy účastníků a volitelů valné hromady z řad klubů.

Zpráva o tak brzkém termínu neprošla bez povšimnutí, vzbudila rozhořčení. Nejen u pár hráčů, věc řešili i místní politici. Vyslyšeli apel iniciativy Fotbalová evoluce, která se obrátila na hejtmanku i úředníky se žádostí: „Prosíme, abyste využili pravomoci a dohlédli na transparentnost a zákonnost voleb do fotbalových svazů na okresních i krajských úrovních.“

Liba a spol. museli otočit. Výběr zástupců byl posunut, alespoň o týden, na tento víkend.

„Chybí transparentnost, kontrolní mechanismy,“ tvrdí Šmicer. Reakce? „Samotnou volbu zajišťuje STK SKFS za dohledu notáře,“ uvedli činovníci Středočeského krajského fotbalového svazu.

Protiútok ve formě dopisu

Řekli byste, že tím vše skončilo? Kdepak. Po zjištění toho, že řada klubů a funkcionářů na reformu slyší, přispěchali dlouholetí bafuňáři s odpovědí ve formě protiútoku. Samotný Miroslav Liba napsal dopis hejtmance Petře Peckové.

„Proti nepravdivým nařčením mi nezbývá nic jiného, než se z pozice předsedy Středočeského krajského fotbalového svazu rezolutně ohradit,“ uvedl Liba. Chtěl prý jít do televizní debaty proti Vladimíru Šmicerovi, ale prý byl odmítnut. „Z toho vyvozuji, že cílem Fotbalové evoluce není cokoliv řešit nebo činit pro prospěch českého fotbalu tak, jak deklarují, ale pouze populisticky osočovat nejen mě, ale především desítky a stovky funkcionářů působících v převážné většině na dobrovolné bázi v klubech či okresních svazech. To je neomluvitelné a neakceptovatelné.“

Nejzajímavější je ale závěr - Liba upozorňuje na to, že do hry se vložil i starosta Kolína Michael Kašpar. Pravda - byl na schůzce se Šmicerem a spol.

Stávající šéf středočeského fotbalu naznačil, že podpora politika není v pořádku, protože svazy jsou ze svého principu fungování nezávislé na politicích (a FIFA v minulosti často trestala, když se stát míchal do "fotbalových" věcí).

Na druhou stranu i Liba moc dobře ví, že těžko může vyhrožovat. Ne v téhle době, kdy je fotbal pronásledován tolika skandály. Ne v téhle době, kdy musí obracet každou korunu - a nejvíc jich dostává právě ze státní pokladny (i z krajů).

V celém příběhu války o kraj se objevuje i jméno Martina Malíka, šéfa českého fotbalu.

Malíkova role stojí za pozornost: nejdříve dostal dopis od Fotbalové evoluce (stejný jako politici). Jenže místo toho, aby se jím začal zabývat, udělal ze sebe tajemníka. Kolegu z výkonného výboru o všem informoval. Konec. Tečka.

Hnilička si posvítí na finance

Do hry byl vtažen také předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička, který iniciativu naopak vzal vážně. „Jedná se o velikou šanci pro český fotbal, aby se očistil. Podporuji to,“ vzkázal někdejší hokejista, nyní politik, který dbá na český sport.

Hnilička sice na jednu stranu odmítl řešit volby jako takové, na druhou stranu slíbil, že jakákoli případná nesrovnalost by byla prošetřena.

„Při kontrole hospodaření s veřejnými financemi jako předseda Národní sportovní agentury využiji veškeré pravomoci, které mi zákon dává tak, aby nejen veřejnost neměla pochybnosti o hospodárném a efektivním využití veřejných financí ve sportu,“ dodal.

Mimochodem, v nové výzvě na podporu sportovních svazů spadá fotbal do nové kategorie.

„Výzva obsahuje i zvláštní podmínky pro Fotbalovou asociaci České republiky (FAČR), jejichž dotace bude vzhledem k nedávným událostem prověřována ve zvláštním režimu,“ informovala Národní sportovní agentura.