Komise rozhodčích SKFS pracuje na novém statutu specificky pro rozhodčí této kategorie. Tento kurz bude otevřený pro širokou veřejnost a absolventi budou mít možnost pískat zápasy nejmladších dětí, které hrají tzv. fotbal malých forem.

První jednodenní seminář se uskuteční v sobotu 24. června v Praze ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. „Tento seminář se stává součástí projektu celoživotního vzdělávání v rámci FTVS. Účastníci budou mít také možnost získat oficiální certifikát ze strany FTVS, což jim poskytne uznání za jejich úsilí a zapojení. Během kurzu se budou konat přednášky zaměřené na pravidla malých forem hry s pedagogickým výkladem. Kromě toho se budou konat další přednášky z oblasti psychologie, první pomoci a vývojové fyziologie. Na těchto přednáškách se budou podílet odborníci z Fotbalové asociace ČR i z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Tím bude zajištěna kvalitní a komplexní výuka, která pokryje různé důležité aspekty rozhodčího pro malé formy fotbalu,“ upřesnil Milan Kormaník, předseda Komise mládeže SKFS.

Cílovou skupinou pro statut rozhodčího malých forem jsou noví rozhodčí z řad veřejnosti a mladí rozhodčí, kteří se zaměřují pouze na tuto formu fotbalu a nemají zájem pískat zápasy dospělých. „Budeme hledat nové a mladé rozhodčí, kteří třeba nechtějí pískat dospělý fotbal a zůstanou jen u této formy. Dalším přínosem může být fakt, že rozhodčího začne pískání bavit natolik, že si dodělá další potřebné kurzy a stane se právoplatným rozhodčím pro všechny soutěže,“ uvedl Petr Blažej, předseda Komise rozhodčích SKFS.

Dalším krokem v návaznosti na tento seminář by mělo být zakotvení statutu rozhodčího malých forem v řádu Rozhodčích FAČR, o čemž probíhají jednání s vedením KR FAČR.

„Myslíme si, že tento projekt by mohl v budoucnosti přilákat a vzdělávat nové mladé rozhodčí i fanoušky mládežnické kopané a zároveň pomoci s nedostatkem rozhodčích, který je momentálně nejvíce patrný právě při mládežnických utkáních,“ dodal Milan Kormaník.

Tento seminář a jeho obsah ukazují, že Středočeský KFS a jeho příslušné komise si dávají záležet na kvalitním vzdělávání rozhodčích. Je to důležitý krok k podpoře rozvoje rozhodčích v prostředí určeném pro děti.

Přihláška na seminář je určitě skvělou příležitostí pro ty, kteří se chtějí stát rozhodčími pro děti a získat cenné znalosti a certifikaci.

(TZ)