Tresty nepodmíněné

Od 3. 9.: 3 SU Roman Řehoř (Zduchovice).

Ostatní

DK vyslovuje důtku: Čermák Miroslav (vedoucí Kňovice), Vošmik Josef (vedoucí Láz).

DK ukončuje jednání s oddíly Rosovice aVěšín na základě předloženého dokladu o zaplacení Soutěžního vkladu.

Oddíly Jablonná, Sedlčany aObecnice předloží doklad o zaplacení do 15.září.

Neprojednáno: Hruška Pavel (St. Huť).