Nepodmíněné tresty
Od 3. 9.: 1SU Pavel Hruška (St. Huť).
Od 11. 9.: 2 SU Martin Staněk (dorost Kos. Hora), 1 SU Jaroslav Brziak (Hříměždice B), Václav Janoušek (Borotice).

Ostatní
Pokuta 500 Kč: Pavel Přikryl (kapitán Narysova), se zákazem výkonu funkce kapitána do konce SR 2011/2012.
DK ukončuje jednání s oddíly Jablonná, Sedlčany a Obecnice.