„V principu jde o to, aby byl zaveden jasný pořádek do toho, kdo členem FAČR je a kdo není. Je daleko více než jindy důležité vědět, kolik nás přesně je. Čekají nás jednání se státem o financování sportu, dochází ke změnám na poli ČSTV. V neposlední řadě je potřeba vědět, kdo je členem asociace v takových případech, kdy dochází k disciplinárnímu projednávání,“ komentuje celonárodní akci předseda FAČR Miroslav Pelta v úvodním slově na stránkách clenstvi.fotbal.cz.

Právě na této stránce je nejvíce informací ke všem dotazům – například jak postupovat při vyplňování přihlášek nebo zda odeslat přihlášku individuálně či hromadně.

Termín 29. února byl stanoven proto, aby byl čas na vytvoření kompletní databáze členů největší sportovní organizace v ČR. Poplatek za jednoho člena bude pro rok 2012 a 2013 činit 50 Kč. V dalším roce se zvýší na 200 Kč pro dospělé a 100 Kč pro mládež.

FAČR slibuje, že po zjištění počtu členů bude moct do klubů, působících hlavně na těch nejnižších úrovních, poslat nezanedbatelnou část peněz.

Kdo nestihne odeslat přihlášky všech svých členů včas, nemusí zoufat. Přihlášky budou přijímány i po tomto termínu. „Co vím, tak postihy by se v jarní části měly týkat pouze rozhodčích, kteří pokud nebudou registrováni, nebudou moct pískat. Kluby budou dál používat registrační průkazy jako do teď, žádné kontumace nebo postihy jim hrozit nebudou,“ říká sekretář OFS Příbram Josef Kuba.

Na Příbramsku se k odeslání přihlášek staví každý klub jinak. Zatímco někteří už mají své hráče, trenéry a funkcionáře podepsané na vyplněných formulářích a odeslané na svaz, jinde se teprve shánějí, kde formulář stáhnout a vytisknout. „O tom, který z klubů už má svou povinnost splněnou a který ne, přehled nemáme. Není jak to zjistit. Vím o některých týmech, které už mají přihlášky odeslané, i o týmech, které se na to teprve chystají,“ dodává Kuba.

Databáze členů FAČR by měla být přístupná od 1. března. Zde si také každý najde své jedinečné ID číslo, pod nímž bude zaregistrován a kde zjistí, zda má zaplacený členský příspěvek – tedy jestli může v rámci FAČR působit.

Je nutné zopakovat, že hlavním cílem této akce je zjistit, kolik lidí se v současnosti v českém fotbalu opravdu pohybuje. A je také důležité si pamatovat, že kdo nebude registrovaným členem FAČR, nemůže od 1. července v českém fotbalu působit.

Stávající registrační průkazy zůstávají dále v platnosti. Přestupy a hostování se stále budou vyřizovat běžným způsobem, jako dosud.