Dobrý den, ahoj,

po vyprchání emocí, zasedání VV OFS Pb. z 1. 4., zjištění některých relevantních informací a diskuzi s kolegy rozhodčími jsem se rozhodl napsat tento otevřený dopis fotbalové veřejnosti našeho okresu.

36 rozhodčích podepsalo „Petici" o odvolání celé komise rozhodčích a to platí! Nikde není napsáno, že člen staré komise R nemůže být členem nové, a to proto, že si myslím, že to je legitimní a dokonce správné (např. p. Kobík).

Osobně mi vadí práce obsazovacího úseku, kdy v pátek večer trnu hrůzou, kam jedu nebo nejedu pískat, popř. jestli v jeden čas a jeden den nemám být zároveň v Narysově a v Mnichově Hradišti… Další problém vidím v Komisi rozhodčích a IaPÚ. Píše se rok 2014 a pokud vím, moc se dělí na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. Ne však v našem fotbale. Komise rozhodčích utvoří normu (např. musíme psát do zápisu, že jsme provedli pohovor s asistenty R před utkáním, ačkoliv nám to pravidla výslovně nařizují), ta samá komise zápis zkontroluje a v případě porušení zároveň i trestá. Např. omezením delegace nebo peněžitou pokutou, jak uvádí předseda KR p. Škvára v článku uveřejněném dne 28. 3. v Příbramském deníku. Veškerá moc je tedy soustředěna do jedněch rukou a to je zlé… Připadám si někdy jak ve 12. století, kdy fungovala Inkvizice (Inkviziční a poškozující úsek). Sama utvořila, rozhodla, polapila, vynesla rozsudek, zapálila a pohřbila… Předseda a celá komise R přece musí vědět, že dle Disciplinárního řádu může peněžitou pokutou trestat rozhodčí pouze Disciplinární komise! Dne 1. 4. jsem na tento fakt upozornil VV OFS PB. Proč tak pozdě? Jsem hodně loajální k našemu fotbalu, k našim funkcionářům, hráčům, kapitánům mužstev a rozhodčím, nicméně pohár slušnosti přetekl… U uložených trestů IaPÚ mi chybí opravný prostředek, to je důležité. I rozhodčí se totiž může odvolat! Tak, jak to je v případě DK, STK a potažmo komise mládeže, kde činnost těchto komisí je činností, na rozdíl od komise R, bezvadnou.

Předseda KR p. Škvára dále píše, že krajští R jsou problém, a že je musí jezdit řešit v užším kruhu s vedením „Středočechů"?

Pane předsedo, nemusíte. Ušetříte cesťák! „Staří psi" jsme už jen Jarolímkové a Glogar, jsme již pouze v I.B třídě a naší motivací je pomáhat mladým, aby to dotáhli výše než my, když se o nás tak pečlivě „staráte" na kraji. Naopak v tomto ohledu všechna čest předsedovi VV OFS PB p. Ing. Havlovi, který tam za nás bojuje, snaží se o naše prosazení, snaží se, aby mladí šli „nahoru" a dostat je do škol mladých rozhodčích… Dále chci veřejnosti sdělit, že si zvolili správně, já za ním pevně stojím a budu ho podporovat, protože za ním je vidět progres a práce našeho OFS a ne „spálená země" a naštvaní a frustrovaní kolegové…

Řešíte peníze? Máme fond rozhodčích, kde přispíváme všichni. Bohužel do účetnictví je nám odepřeno nahlédnout. Veřejně navrhuji a na příštím semináři rozhodčích o tom dám hlasovat (prosím tímto zmrazte fond, je tam asi 25500 Kč), abychom společně peníze poskytli potřebným dětem – charita (dětské domovy, nemocnice, školky, přípravky fotbalistů atd.), aby byl prostě klid! A aby jeden „českej Pepik", který tuto nepříjemnost způsobil, nás neosočoval, že to chceme „prochlastat a prožrat"! O našich penězích si rozhodneme sami!

K mailu rozeslaném 25. 3. „rozhodčí OFS" můžu sdělit, že o některých informacích byl pisatel dle mého názoru obeznámen od rozhodčích, nicméně pevně a téměř se 100% jistotou mohu sdělit, že to rozhodčí neposlali a s tímto nesmyslem se neztotožňují, naopak jsou stranou poškozenou! Ptám se, jak mohly na veřejnost uniknout dokumenty!? Kdo to provedl je klíčová otázka… Domnívám se totiž, že se chtěl „za něco" pomstít, prostřednictvím rozhodčích, všem. A to jak VV OFS PB, funkcionářům, hráčům, rozhodčím a hlavně našemu fotbalu…!

S přáním klidného fotbalového jara a všem pevné zdraví

Petr Glogar

Pozn.: VV – výkonný výbor, IaPÚ – inspekční a přešetřující úsek.