Organizátoři také předali cenu, respektive poděkování za výborné občerstvení, kterou si odnesl „ Fást Fůd". Chtěli jsme mu tím poděkovat za to, že nám každý rok dobrovolně pomáhá.

Opět se vybíralo na oddělení dětské onkologie v pražském Motole, letos se částka zastavila na 18 500 Kč. To je zatím nejvíc a to i přes to, že přišlo méně lidí.

Za sponzorské dary na dětskou onkologii děkujeme nejen hostům, ale také hráčům všech týmů, kteří vybrali peníze v kabinách po zápase, dále potom spolužákům Pavla Klabíka, kteří vybrali penízky na třídních srazech a v neposlední řadě cukrárně v Kamýku, která věnovala výnos z prodeje ledové tříště.

Hráči jako každý rok dostali sto stravenek na pivo nebo limonádu zdarma a na závěr večera se opět porcovala prasátka. Memoriál byl financován rodinou Klabíků, Kopřivů a Vlků. Organizaci fotbalových zápasů zajistil pan Pavel Žebrakovský a přípravu hřiště pan Vlasta Krůta, kterým tímto také děkujeme.

Stejně jako každý rok byl i letos předán putovní pohár, který byl naplněný letos 5 litry vodky a který vždy zůstává na hřišti, aby si všichni, kdo přišli, ať už hráli, nebo byli jen jako diváci, mohli připít společně na Klábu.

BARBORA VLKOVÁ