Zápis ze schůze VV OFS z 26. ledna

VV OFS projednal a zhodnotil čerpání dotací Programu V. ,,Organizace sportu" a programu II. „Sportovně talentovaná mládež" za rok 2014.

VV OFS bere na vědomí zprávu KM o plánované účasti mládežnického výběru OFS na halovém turnaji o Pohár předsedy SKFS dne 24. února ve Veletově u Kolína. Schváleno rozdělení míčů pro oddíly podle počtu hráčů ve výběrech OFS. Předáno bude na VH 6. 2. 2015.

VV OFS bere na vědomí zprávu KR o pořádání semináře RO dne 14. března, místo bude upřesněno.

VV OFS bere na vědomí zprávu předsedy KR p. E. Škváry o vyhodnocení, zpracování známkování rozhodčích kluby za období podzimní části sezony 2014/2015. Listina delegátů soutěží SKFS: Halaš, Jirásek, Lantora a Škvára. E. Škvára úspěšně absolvoval v Olomouci seminář lektorů pravidel fotbalu.

Informace o průběhu semináře rozhodčích soutěží SKFS konaného 25. 1. 2015 v Benešově.

VV OFS bere na vědomí zprávu předsedy STK p. J. Kuby o rozlosování soutěží, termínech pro hlášenky a soupisky. Začátek sezony 14. 3. 2015 dalším kolem poháru.

VV OFS dává za úkol vypracování vyúčtování pro kluby (tzn. poplatky za STK, DK za podzimní část soutěží) sekretáři p. J. Hadrabovi. Povinnost klubů uhradit do 28. 2. 2015.

VV OFS projednal návrh programu řádné Valné hromady OFS konané dne 6. 2. 2015 v Sedlčanech.

VV OFS projednal prvotní informace k projektu Fotbalová Revoluce.

VV OFS bere na vědomí stav financí ke dni 26. 1. 2015.