Počítačů u hřišť se zatím funkcionáři menších vesnických klubů obávají, naopak možnost uskutečnit přestupy a platit rozhodčí přes internet více méně vítají. „Určitě budou trochu porodní bolesti. Hlavně u klubů, které táhnou starší funkcionáři ve III. a IV. třídě. Ale zatím jsem spíše dostal kladné ohlasy. Myslím, že klubů, které s tím budou mít problém, bude opravdu minimum," říká Jan Hadraba, sekretář Okresního fotbalového svazu Příbram. Tedy muž, který bude mít systém na starosti.

„Co se týče přímo toho programu, tak bude spuštěn do testovací verze začátkem února. Zatím tedy nevím konkrétně, jak to bude fungovat. Určitě budou přehlednější faktury, vyplácení rozhodčích, přestupy, registrace. Také výsledky budou okamžitě dostupné. Jediné, co nevím, jak to chtějí řešit s přípravkami a mladšími žáky," dodává Hadraba.

Podle jeho informací by měla Fotbalová asociace ČR, z jejíž iniciativy se změny konají, dotovat každému klubu nákup notebooku částkou 10000 korun a nebo paušálně nabídka cca 700 korun s internetem. „Problém může být akorát v signálu, jinak to klubům ulehčí hrozně práci. Vše bude daleko přehlednější, odpadnou problémy s ID čísly nebo s hráči v trestu. Také DK a STK budou mít usnadněnou práci," vyjmenovává výhody přechodu veškeré agendy na internet sekretář okresního fotbalového svazu.

Stejně jako funkcionáři klubů a šéf komise okresních rozhodčích, i Jan Hadraba se obává, jak se s novinkou vypořádají rozhodčí. „Se staršími rozhodčími bude asi trochu problém. Ale předpokládám, že u domácího celku bude vždy alespoň jeden, který program bude ovládat," věří Hadraba.

Problém nevidí ani v tom, že na nový systém budou muset v létě najet úplně všechny oddíly najednou. Bude na tom totiž postavené rozdělování dotací od FAČR. „Rozhodně se nebudou dělat nějaké ústupky, např. že by to zatím nebylo ve čtvrté třídě. Okresní fotbalový svaz a potažmo tedy i kluby by tím přišly o peníze z FAČR. Dotace se totiž svazům budou vyplácet paušálně podle počtu utkání, zanesených na zápisech v tomto novém systému," prozradil Jan Hadraba.