Zápis STK č. 12 / 13-14 ze dne 05.11 2013

Přítomni: Kuba Josef, Pechar Jiří, Borovička Jiří, Rys Václav, Velebil Josef, Weber Radim

1/ Změny hracího dne, času a hřiště:
Utkání 13. kola OP A1A1305 TJ Krásná Hora – TJ Sokol Malá Hraštice se hraje v sobotu 16.11.2013 od 13:30 hodin. Dohoda. TJ Sokol Malá Hraštice uhradí poplatek 300,- Kč dle RMS čl. 28 odst. a). Utkání 13. kola III. třídy skupina B A2B1304 TJ Sokol Dublovice – TJ Sokol Kamýk se hraje v sobotu 16.11.2013 od 13:30 hodin. Dohoda. TJ Sokol Dublovice uhradí poplatek 300,- Kč dle RMS čl. 28 odst. a). Utkání 12. kola OP dorostu C1B1204 Hbity/Zduchovice – SK Březnice 1918 se hraje v sobotu 09.11.2013 od 10:15 hodin na hřišti ve Zduchovicích Dohoda. SK Březnice uhradí poplatek 100,- Kč dle RMS čl. 28 odst. a). Žádost o přeložení utkání na jaro 2014: Utkání 12. kola dorostu Višňová – Stará Huť žádost podala Stará Huť Utkání 4. kola OP starších přípravek 1.FK A – Bohutín žádost podal Bohutín STK s přeložením na jaro nesouhlasí viz článek 7 odst. 12 RMS

2/ Nehlášení výsledků utkáních dle RMS čl.21 odst.14:
OP dorostu 11. kolo TJ Stará Huť – Hbity / Zduchovice nebyl nahlášen výsledek
Udělené pokuty dle RMS čl.29 odst.6 a 7: TJ Stará Huť 100,- Kč;

3/ Upozornění:
Na základě vzniklých problémů mezi některými vedoucími a trenéry, které musela STK řešit v poslední době, STK upozorňuje vedoucí a trenéry mladších žáků a přípravek na dodržování postupu při vyplňování a podepisování zápisu o utkání.

Po vypsání zápisu o utkání se dohodnou vedoucí mužstev na osobě, která bude utkání řídit. Dohoda by měla být zapsaná v zápise o utkání a podepsaná oběma vedoucími. Zároveň vedoucí mužstev spolu s kapitány stvrdí svými podpisy, že hráči uvedeni v zápise o utkání hrají oprávněně. Zápis spolu registračními průkazy má zůstat pod kontrolou rozhodčího, který utkání řídí až do konce utkání.

Po utkání pak vedoucí spolu s kapitány podpisem potvrdí, že údaje uvedené v zápise o utkání jsou pravdivé /výsledek, datum konání, čas zahájení/, a převzetí registračních průkazů. Pokud se u vedoucích, trenérů vyskytnou pochybnosti o čestném jednání soupeře, je třeba se snažit zjistit skutečný stav na místě /kontrola registračních průkazů, provést identifikaci hráčů soupeř, atd./.

Do zápisu o utkání má vedoucí právo napsat námitku, např. ke startu některého hráče, nemožnosti se po utkání umýt, nezajištění občerstvení, atd. Pokud se soupeř dostaví bez registračních průkazů, mělo by být toto uvedeno v zápise o utkání, měla by být vždy provedena kontrola hráčů soupeře a se sehráním utkání musí souhlasit vedoucí obou družstev.

Zapsal: Kuba Josef