Valné hromady se zúčastnili zástupci 49 klubů z celého Příbramska. Svého funkcionáře zde tedy neměly jen čtyři kluby.

Po zprávách o činnosti, které přednesli předseda OFS Josef Škvára, předseda ekonomické komise Pavel Chán a předseda revizní komise Miloslav Soukup, přišly na řadu volby nového vedení svazu.

Na post předsedy byl kluby navržen pouze jediný kandidát - Martin Havel ze Sedlčan. Ten byl jednohlasně zvolen všemi devětačtyřiceti delegáty.

Poté následovala volba osmi členů výkonného výboru. Zde bylo 14 kandidátů, ale dva z nich - Miroslav Procházka a Martin Němec - museli být před volbou vyškrtnuti pro nesplnění všech požadovaných náležitostí pro kandidaturu. Ze zbývajících dvanácti nakonec vybrali delegáti z řad klubů tato jména:

Pavel Chán (49 hlasů), Lubomír Lhota (43), Miroslav Bílek (41), Petr Glogar (40), Josef Kuba (40), Petr Kyselý (35), Eduard Škvára (32), Miloš Nepivoda (28).

Také mezi kandidáty do revizní komise musel být jeden kandidát vyškrtnut. Zbyli tedy jen dva, a tak se na místě musel navrhnout a schválit nový kandidát. Tím se stal dosavadní člen revizní komise Jiří Borovička. Spolu s ním byli zvoleni i Miloslav Soukup a Jiří Nepivoda.

Zvolené vedení OFS Příbram má před sebou dvouleté funkční období.

Rozhovor s novým předsedou Martinem Havlem najdete v pondělním Příbramském deníku.