ZÁPIS
z jednání Výkonného výboru OFS Příbram
dne 28. 1. 2013 konaného v restauraci Spartaku Příbram

Přítomni:, Josef Kuba, Pavel Chán, Miroslav Bílek, Martin Havel, Miloš Nepivoda, Emil Černý,
Omluven: Josef Škvára, Petr Kyselý, Eduard Škvára

Zapsal: Pavel Chán

VV OFS bere na vědomí informaci funkcionářů TJ Slavoj Obecnice k neodehranému utkání OP žáků Tochovice/Milín – Obecnice. TJ Slavoj Obecnice předloží žádost o vyúčtování cestovních náhrad.

VV OFS pověřuje p. Chána zjištěním informací o majetku ČSTV/OFS a případném převodu majetku mezi těmito subjekty.

VV OFS sděluje jména právoplatných kandidátů na Valnou hromadu OFS Příbram. Kandidát na předsedu OFS: Ing. Martin Havel. Kandidáti na členy VV OFS: Miroslav Bílek, Petr Glogar, Jaroslav Hejda, Mgr. Pavel Chán, Roman Jarolímek, Josef Kuba, Petr Kyselý, Lubomír Lhota, Petr Lišman, Miloš Nepivoda, Martin Němec, Miroslav Procházka, Eduard Škvára, Jiří Švidkov. Kandidáti na členy Revizní komise: Ing. Jiří Nepivoda, Jan Prokeš a Miloslav Soukup. VV OFS konstatuje, že všichni navržení kandidáti jsou členy FAČR.

VV OFS vyzývá kluby, které ještě neodeslaly jméno jejich delegátů, aby tak neprodleně učinily!

Valná hromada OFS Příbram se uskuteční dne 1. 2. 2013 v KDJS Sedlčany od 15:30 – stejné místo jako losovací aktiv 2012.