Vyjádření VV OFS

VV OFS Příbram na svém mimořádném zasedání dne 1. 4. projednal mail zaslaný klubům okresu Příbram dne 25. 3. podepsaný „rozhodčí OFS" a zaujal k němu následující stanovisko.

VV si je vědom, že se jedná o další kolo sporů mezi rozhodčími okresu Příbram, kdy určitá část rozhodčích vyjádřila svou nespokojenost s činností komise rozhodčích. Rozpory byly nejprve řešeny mezi samotnými rozhodčími, jak na okresní, tak na krajské úrovni. Mezitím po okrese začala putovat tzv. Petice za odvolání celé komise rozhodčích, kterou mělo podepsat celkem 36 rozhodčích. Přesto si je VV vědom, že mezi samotnými rozhodčími panuje nespokojenost s činností komise rozhodčích a na VV dne 17. 3. začal vzniklé problémy řešit s tím, že VV zaujme k celé kauze postoj, se kterým následně seznámí kluby okresu Příbram.

Situaci zkomplikoval uvedený mail, který byl zaslán okresním klubům, s cílem zatáhnout je do války rozhodčích. Bohužel, věci uvedené v anonymním mailu jsou už za hranou slušného jednání a chování a nejsou zcela pravdivé. Přestože se jedná o anonymní mail, považoval VV OFS za nutné se k informacím uvedeným v zaslaném mailu vyjádřit a podat klubům objektivní informaci.

1. Cestovné za účast na setkání předsedů KR OFS p. E. Škvárovi zaplatil pouze OFS, cestovné z úrovně KFS nebylo zaplaceno. Cestovní náhrady komise rozhodčích – VV OFS neshledal nedostatky, otázka možného šetření a předkládání dokladů je věcí každého jednotlivce.
2. Fond rozhodčích – jednalo se pouze o záležitost rozhodčích, kteří si nastavili pravidla a nyní se dohadují o jejich dodržování. VV OFS projedná s rozhodčími nastavení pravidel na použití prostředků na mimořádném semináři všech rozhodčích.
3. Vyjížďka do Jesenice – VV OFS neshledává na výjezdních zasedáních nic protiprávního ani nehospodárného. V tomto případě byla v Sedlčanech v pátek komise rozhodčích a v sobotu zimní seminář rozhodčích.
4. Jana Handlová – zajišťuje pro OFS na smlouvu účetnictví za 3000 Kč měsíčně, VV OFS zápisem ze dne 13. 11. 2013 navýšil odměnu na 10-12/2013 na 5000 Kč za zpracování dotačních titulů pro kluby a OFS.
Faktura Martina Havla – jedná se o fakturu Tatranu Sedlčany za dopravu uplatněnou v rámci čerpání přidělených dotací pro kluby.
5. Potrestání rozhodčích – VV OFS souhlasí s potrestáním rozhodčích, kteří si neplní základní povinnosti, tj. účast na semináři, resp. neúčast bez řádné omluvy.

VV OFS je líto, že se problémy mezi rozhodčími dostaly až ke klubům touto formou anonymního mailu. Nadále se bude těmito problémy zabývat a bude působit tak, aby došlo ke zklidnění situace.

Martin Havel, předseda OFS Příbram