Zápis z jednání VV OFS Příbram
dne 8. 4. konaného v restauraci na Spartaku

Přítomni: Josef Kuba, Pavel Chán, Miroslav Bílek, Martin Havel, Lubomír Lhota, Eduard Škvára, Petr Glogar, Miloš Nepivoda
Zapsal: Petr Kyselý

VV OFS jmenuje členy komise mládeže: předseda Lubomír Lhota, Weber Radim, Hájek Jan, Dudáček Vlastimil, Nepivoda Miloš, Hejda Jaroslav, Lhota Zdeněk, Bodnár Miroslav.

VV OFS pověřuje sekretáře a předsedu EK k připravení návrhů věcných cen pro vítěze jednotlivých soutěží.

VV OFS vyzývá kluby OP: TJ Krásná Hora, TJ Sokol Malá Hraštice, Vltavan Borotice, aby si vyzvedli rozlišovací vesty pro pořadatele.

VV OFS uděluje všem klubům, které neuposlechli výzvy sekretáře ze dne 5. 3. 2013 a nezaplatili dlužné poplatky a pokuty pokutu ve výši 200,- Kč. VV OFS kluby vyzývá, aby dlužné poplatky uhradili do 24. 4. 2013. Jinak se vystavují dalšímu, vyššímu, disciplinárnímu postihu.

VV OFS žádá předsedy komisí o předložení návrhu rozpočtu své komise pro rok 2013.

VV OFS bere na vědomí informaci pana Škváry k Vzdělávacímu programu rozhodčích.

VV OFS souhlasí, aby se přihlásily výběry do meziokresních soutěží mládeže.

VV OFS bere na vědomí stav finančních prostředků k 31. 3. 2013.

Příští VV OFS se koná dne 06. 05. 2013 od 16:00 v restauraci na Spartaku.