Přítomni: Josef Škvára, Emil Černý, Eduard Škvára, Petr Kyselý, Josef Kuba, Martin Havel, Pavel Chán, Miroslav Bílek

Omluven: Miloš Nepivoda

Zapsal: Pavel Chán

VV jmenuje tyto členy ekonomické komise: p. Králíček Vladimír, Karásek Petr, Jarolímek Roman. Předsedou byl na minulém zasedání zvolen Pavel Chán

VV bere na vědomí upravenou podepsanou dohodu o provedení práce s p. Kubou.

VV schvaluje mandátní smlouvu na vedení podvojného účetnictví s paní Janou Handlovou.

VV jmenuje členem Disciplinární komise p. Šebíka Karla.

Informace k trenérsko-metodické komisi – členové komise budou schváleni VV na příštím zasedání z důvodu zahraniční stáže p. Baráka.

Informace ke komisi mládeže – p. Jaroslav Černý se zatím nevyjádřil, úkol obsazení komise zatím trvá

Zelený trávník – VV nominuje za OFS Příbram TJ SOKOL Trhové Dušníky – doplnění: zatím jsou nejasnosti ohledně financování, úkol trvá.

Informace p. Kuby k STK – V současné době OFS stále eviduje pohledávky od těchto klubů: Bohutín, Stará Huť a Rosovice. Pro připomenutí uvádí VV nové číslo bankovního účtu: 246334350/0300, variabilní symbol číslo klubu u FAČR, tzn. 211…. VV žádá všechny dotčené kluby, aby neprodleně uhradily dlužné částky. Výše uvedené kluby budou pozvány na příští zasedání DK, tj. 8. 3. 2012 v 15:00

Informace p. Kuby z jednání na SKFS: z letošního poplatku 50,- Kč za členství ve FAČR se bude 25,- Kč vracet krajským fotbalovým svazům. SKFS vrátí poplatky zpět klubům. VV upozorňuje všechny kluby, že od 1. 7. 2012 nebude možno uvést do zápisu o utkání osobu, která není členem FAČR. Více informaci viz http://clenstvi.fotbal.cz

Informace k ekonomice – byla podána zpráva o stavu finančních prostředků k 1. 3. 2012 a zpráva o hospodaření za měsíc únor 2012.

VV se zabýval odvoláním klubu TJ Mokrovraty proti rozhodnutí DK OFS Příbram z 24. 11. 2011 (zápis č. 15) a rozhodl takto: VV potvrzuje tresty pro Roberta Černého, Zdeňka Piskáčka a výši pokuty, a mění trest Pavla Prokopa, kapitána Mokrovrat na zákaz závodní činnosti se zákazem výkonu všech funkcí a se zákazem vstupu na hráčskou lavičku po dobu 8 měsíců od 12. 11. 2011 dle DŘ, příloha 1/ článek 3c. Rozhodčí Karel Paukner se znovu předává ke komisi rozhodčích k projednání. Pro částečné vyhovění se vrací polovina odvolacího poplatku vůči rozhodnutí DK. VV doporučuje na domácí zápasy TJ Mokrovraty nominovat dohlížecí orgán. Odvolání vůči rozhodnutí STK OFS Příbram ze dne 29. 11. 2011 (zápis č. 17/11-12) se zamítá a odvolací poplatek se nevrací.

Informace p. Škváry E. ke KR – 4. 3. 2012 proběhl 8 hodinový seminář rozhodčích v Sedlčanech. Zpracován nový kilometrovník, který byl již odeslán všem klubům a bude ke stažení na internetu. Byly vystaveny nové průkazky oddílových rozhodčích. VV upozorňuje kluby, aby zajistily školení svých oddílových rozhodčí.

VV byl seznámen s aktualizací adresáře klubů – 8 klubů stále nereagovalo na opakovanou výzvu. Budou kontaktováni telefonicky a následně bude adresář ke stažení na webových stránkách OFS.

VV pověřuje p. Kubu kontrolou vyúčtování dotace na mládež TJ Tatran Sedlčany.

Příští schůze VV dne 2. 4. 2012 v 15:30 v Sokolovně.

Pro zopakování: Kontaktní údaje členů VV OFS: Josef Škvára, tel: 604 450 961, ofs.pb@seznam.cz; Miroslav Bílek, tel: 721 639 845; Eduard Škvára, tel: 606 277 408, e.skvara@gmail.com; Emil Černý, tel: 603 516 754, e.cerny2005@volny.cz; Josef Kuba, tel. 606 071 018, abuk.j@seznam.cz; Nepivoda Miloš, tel: 608 660 220, m.nepivoda@centrum.cz; Petr Kyselý, 605 129 004, petr.kysely@email.cz; Martin Havel, tel: 602 341 831, havel@h-pc.cz; Pavel Chán, tel: 739 306 237, peechan@seznam.cz;

Úřední hodiny OFS Příbram: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 – 10:30, 12:00 – 14:00, středa: 8:00 – 10:30, 12:00 – 17:00. Mimo úřední hodiny dle předchozí telefonické domluvy. Kancelář OFS je umístěna ve druhém patře Sokolovny Příbram, hlavní vchod.