Kromě tradičního programu, kterým bude zpráva o činnosti OFS v uplynulém období, zhodnocení ročníku 2007/08 a jeho vyhodnocení, tentokrát proběhne i volba členů výkonného výboru na další období.

Oddíly dostaly kromě pozvánky i návrh volebního a jednacího řádu a mandátový lístek pro jednoho delegáta.

Všichni zájemci opost člena VV OFS Příbrammají možnost nahlásit své jméno nejpozději do pondělí 14.července na sekretariátsvazu.

Program volební Valné hromady OFS Příbram

1. Zahájení - schválení volebního a jednacího řádu
2. Volba pracovního předsednictva, mandátové, návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti OFS za uplynulé období
4. Zpráva o hospodaření
5. Zpráva revizní komise
6. Zhodnocení roč. 2007-08, vyhodnocení
7. Zpráva mandátové komise
8. Diskuze
9. Zpráva volební komise - volby do OFS - vyhlášení
10. Přestávka
11. Rozlosování soutěží roč. 2008-09
12. Závěr

Jak probíhá volba je popsáno na stránkách ČMFS